ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 14 του Αωνάρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Ο ‘νει κιστίου να έκει έχα δουτέ τον Ιπποκράτιε όρκο αλλά νιε έκει ακολουθούα χωρίς καν να νη έχει σβαϊστέ πιστά . Πιο πιστά τσε απο κχάμποσοι απο του σαμερινοί γιατροί . Ποτέ ο αρνείτθε να δεί του γνώσε ση τσε να δρανίτσει τθον άρρωστε . Άμα ου είγκιαει πορούντε να ζάνει τα τσέα ση οι άρρωστοι , έκει έγκα ετήνα τουρ άρρωστοι . Αφού έκει ποία τα διάγνωση έκει Βάνα απουρτέσε τα πραχκικά ση θεραπεία , χωρις πλερωνή , ως τα Βαθεία ση γεράματα .
Πρεσά απο τα βότανα πφι έκει χρησιμοποιούα , σάμερε είνει άγνωστα . Απο κχάμποσα θύτρα έκει αρίκχα λελούιδα , απο άβα φύα , απο άβα βαστάρια , απο άβα σhίντε τσε ο άβα το πφράμα .

Παντα αισιόδοξοι τσε χαρούμενοι . ΚΑΛΕ ΞΞΜΕΡΟΥΜΑ .
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *