ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

ΠΑΡΑΣΤΣΙ 13 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Τασ’ τα χαρά έμα τσε εζού τσε το χορέ εμπάκα ,
μα ως πφι να ποίου δύου στροφέ , ξυπνία τσε ετθάκα .
Πετάτσε α ευτυχία μη , το γλέγκι πλέα χάτθε
Οα πάλι το έδαρη τσε τσίπτα απ’ όα ο νάτθε.
Έκει ένα όνειρε γλυκό , τσε τσίπτα παρατάνου
Τσε δυστυχώς τσε έγκεινη , το όνειρε έμα χάνου .
Ούτε ένα Καόγερε , ούτ’ όνε , μήτε μουάρι ,
μαϊδέ προύατα ,κχινά ούτε νεμογιδάρη ….
………………………………………… ……………………
Μέσ’ την χαρά ήμουν και ‘γώ , και στο χορό εμπήκα
μα ως να κάνω δυο στροφές , απ’ το όραμα εβγήκα .
Πέταξε η ευτυχία μου , το γλέντι πάει σβήνει
Όλα και πάλι στο παρών , τίποτα δεν είχε γίνει .
Ηταν ένα όνειρο γλυκό , τίποτα παραπάνω
και ‘κείνο πήγε έφυγε και κείνο τώρα χάνω .
Ούτε ένας καλόγερος , ούτε ένα μουλάρι
Ούτε γίδια και πρόβατα ούτε βοσκογιδάρης .

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη …..
ΟΠΦΟΥΡ ΕΝΕΙ ΑΟΥ ΤΣΕ Ο ΘΙΛΕ Ο ΝΙΚΟΑ Ο ΣΥΚΙΩΤΑ :

ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΕΝΕΙ Α ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ ….

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

5 Responses

    1. ΤΣΕ ΘΑ ΝΙΛΗΝΟΥΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΓΙΑΡΣΙ ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΟΙ ΤΣΕ Ο ΜΕ ΞΕΧΙΕΝΤΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΣΑ ΝΑ ΜΟΥ

  1. ΤΣΕ ΘΑ ΝΙΛΗΝΟΥΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΓΙΑΤΣΙ ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΕ ΤΣΕ Ο ΜΕ ΞΕΧΙΕΝΤΕ ΤΑ ΓΟΥΣΣΑ ΤΣΕ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΣΕΙ ΝΑ ΜΟΥ

  2. ΤΣΕ ΘΑ ΝΙΛΗΝΟΥΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΓΙΑΤΣΙ ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΕ ΤΣΕ Ο ΜΕ ΞΕΧΙΕΝΡΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΣΑ ΤΣΕ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕ ΝΑ ΜΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *