ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Παράστσι 13 του Σετθέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ #64 : του Πάνου Μαρνέρη …. 

—Παππού τσι έσι ποίου , με τσι έσι ανακατουκχούμενε πάλι ; 

— Όρεγη ένι καμπτζί μι ένι ετοιμάζου το αλυσοπρίονε . 

—Σαν τσι ετοιμασία νι έσι ποίου παππού ; 

— Να όρκο μι ένι ξοικάζου τον άλυσε σι το αούλι σι . 

— Κια θα ζάρε πάλι για κια έσι ετοιμασκούμενε  ; 

— Χειμωνικό ένι παρείντα καμπτζί μι ένι φρόνιμο να ετοιμασκούμαει .. 

—Ακόνη οι τςhιτςhιρόνε ο σταμακίαει ,  το χειμωνικό ένι μακρύα . 

— Σιάτη μι ο ‘σι έχα νιατέ πφι είνι αούντε τα καμπτζία του φρόνιμοι μπρου κεινάνε είνι φκιάντα το σhωμό σου( είνι μαγερέγκουντα) .. 

— Να αλήου ταν καθαρά αλήιθα ο καταβήκα , αφού έσι παλαίγκου με το αλυσοπρίονε ο σhωμό κια ένι κχολίχου … 

— Άμα σιάτη μι  κεινάρε τσαι ο σhωμό ο ‘νι έτοιμο τσι θα φάρε ; αλλά αν ο σhωμό ένι έτοιμο τότθε θα έχερε να φάρε .. 

—Τσαι τσι ένι έχουντα έγκεινη να ποί με το Αλυσσοπρίονε . 

— Να καμπτζί μι θα ζάου να κόψου κάβα , για ταν ικχάρα το χειμωνικό 

— Παππού ο θα σι ζάμε κα μπίτι από τσι ένι δενάχουντα.. 

— Γιατσί καμπτζί μι τσι εμποίκα ; 

— Ακόνη ο μποίτσερε ένι , αλλά έσι αλέστα  …..

 

……..Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου…… 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….. 

—————————————————————————

— Παππού τι κάνεις ; Με τι ανακατεύεσαι πάλι ; 

— Εδώ είμαι παιδί μου και ετοιμάζω το αλυσσιδοπρίονο 

— Σαν τι ετοιμασία του κάνεις παππού;

— Να παιδί μου κοιτάζω την αλυσίδα του , και το λαδάκι του . 

— Που θα πάς πάλι , για που ετοιμάζεσε  ; 

— Χειμώνας έρχεται παιδί μου και είναι φρόνιμο να ετοιμαζόμαστε . 

—Ακόμα τα τζιτζίκια δεν σταμάτησαν, ο χειμώνας είναι μακρυά . 

— Κορίτσι μου δεν έχεις ακούσει που λένε ..των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν… 

—Να πω την καθαρή αλήθεια δεν κατάλαβα , αφού πολεμάς (ασχολείσαι ) με το αλυσιδοπρίονο το φαγητό που κολάει ; 

— Άμα κορίτσι μου πεινάσεις και το φαγητό δεν είνα έτοιμο τι θα φάς; Αλλά αν το φαγητό είναι έτοιμο τότε θα έχεις να φάς . 

— Και τι έχει να κάνει αυτό με το αλυσιδοπρίονο ; 

—Να παιδί μου θα πάω να κόψω ξύλα, για την φωτιά τον χειμώνα . 

—Παππού δεν θα τα πάμε καλά καθόλου από τι δείχνει .. 

— Γιατί παιδί μου τι έκανα ; 

— Ακόμα δεν το έκανες αλλά είσαι πανέτοιμος … 

………. Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας ……….. 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ……………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *