ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Παράστσι  12 του Απρίλη 2019 .Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

ΔΙΑΛΟΓΟ #36:  Α Σωφερίνα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Λ—Έα κάτσα να φκιάξου ένα καφούτςhι .. 

Π -Φκιάξε νι  Λίενα να αλήωμε  τσαι το Φετζhάνι ; 

Λ-Εφκειάκα τσαι κάτσι κουλουράτζα , για δοτσίμασε τσαι εκιού , γιατσί έντανη τα βοά  με ένι φαγκισκούμενε ο  πετυχήκα σι . 

Π-Ο καφέ  γειτόνισα άλλιου πράμα νι έσι έχα πετυχητέ τσαι τα

 δόση σι . 

Λ -Ναί  τσεροκαλέ ένι , νιε πετυχήκα τσαι το φτάμα … 

Π-Τσι έσι αούα βρε κολλέγισα λουκούμι είνι τα κουλουράτζα …

Λ-Ου ‘νι τσαι τόσιου , αλλά χατά ο θα ζάνει , θα σι φάμε . 

Π-Ορή Κίε το καφέ ,  γιούρισε  το φετζhάνι τσαι σταύρου νι  3 βολαί να ράμε θα ναθούμε σωφερίνε !!! …. 

Λ-Τσι ένι ξέρουντα τσαι το φετζhάνι αλλά  αφού νιε μελετήτσερε να νι  κίουμε αγάλι αγάλι να νι αλήερε Παναγιώτση !!!

Π-Για δει μι νι ογή  να νι οράου … Γειτόνισα ο πρόκετε να ναθήρε Σωφερίνα … 

Λ -Οϊμε κια νι οράτσερε …. 

 Π-Να να όρεγη νιε ‘νι δενάχουντα καθαρά μαθές … για να οράου τσαι το δικό μι …. 

Λ-Για ξοίκα βρέ γειτόνισα άμα ο ναθού εζού τουλάϊστον  να σωφάρερε εκιού …. 

Π-Τάτσε μι ,τάτσε μι γειτόνισα εζού θα ναθού σωφερίνα … 

Λ-Παναγιώτση άμα ναθήρε εκιού σωφερίνα εζού θα ναθού πιλοτίνα για τα αρόπλανα ….. 

 Π – Έγκεινη θα νι οράμε κολλέγισα …… 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΚΑ ΑΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ

………………………ΕΜΕ ΝΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………….

———————————————————— 

Έλα κάθησε να φτειάξω ένα καφεδάκι . 

Ψτειαχτο Λίενα να πούμε και το φλυτζάνι .. 

Έφτειαξα και κάτι κουλουράκια , για δοκίμασε και εσύ , γιατί αυτή την φορά μου φαίνεται δεν τα πέτυχα . 

Ο καφές φιλενάδα άλλο πράγμα έχεις πετύχει την δόση του.

Μισοκαλός   είναι , τον πέτυχα στο  ψήσιμο. 

Τι λες βρε φιλενάδα , λουκούμι είναι τα κουλουράκια .. 

Δεν είναι και τόσο αλλά χαμένα δεν θα πάνε , θα τα φάμε . 

Κοίτα , πιες τον καφέ , γύρισε το φλυτζάνι και σταύρωσε το τρεις φορές να δούλεμα θα γίνουμε σωφερίνες . 

Τι ξέρει το φλυτζάνι , αλλά αφού το μελέτησες να το πιούμε σιγά σιγά και να το πεις Παναγιώτενα … 

Για δόσε μου το να το ειδώ …. Γειτόνισα , δεν πρόκειται να γίνεις σωφερίνα …

Αλοίμονο μου που το είδες  ; 

Να να εδώ το δείχνει καθαρά , για να ειδώ και το δικό μου!!! 

Για κοίτα βρε γειτόνισα αν δεν γίνω εγώ..τουλάχιστον να σοφάρεις εσύ … 

Τάξε μου τάξε μου γειτόνισα ,εγώ θα γίνω σωφερίνα …

Παναγιώτενα , αν γίνεις εσύ σωφερίνα    Εγώ θα γίνω πιλότος στα αεροπλάνα …

Αυτό θα το δούμε φιλενάδα ……….. 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΗΜΕ¨ΡΑ ΝΑ Ε¨ΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ .

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *