ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

ΠΑΡΑΣΤΣΙ 11 του Σετθέμπρη 2020 

Σαν τσαι Σάμερε: του Πάνου Μαρνέρη 

Σαν τσαι σάμερε, τθου δέκα α ούρα  τα σύνταχα τθα 

Νέα Υόρκη τα Αμεριτσή τσαι  πέντε α ούρα το απόγεμα τθαν Ελλάδα , εγκρενίαει του Δίδυμοι πύργοι  τα Νέα Υόρκη . 

Εχάτθαει  πρεσσοί  ζωέ . Από τότθε α ελεφτερία τον άντρωπο περιορίστε ως ένα σημείε . Άε α ζωή κατά πρεσσιού ό’κι το ιίδε όπφου νι έμαει ξέρουντε ως τότθε . 

Ως πφι εκάνε τσαι έγκεινη το αναπάντεχο με τον Κοροναϊό . 

Έδαρη,  ίσως για το καλέ νάμου, να μου εκλείκαει τάσου του τσέλε. Εκλείκαει τουρ Αγίουνε . Εκλείκαει τα σκολεία. Εσταμακίαει τα γλέγκια, τα πανηγύρια, του συγκεντρώσαι.Τσαι απαγορέφτε να δίνουμε χέρα αλλά τσαι όλοι να φορήνουμε ντροβάδε , μπουχάρια, μάστε . Ίσως ένταει όα να είνι για το καλέ τα αντρωπότητα, Ίσως….. 

Αλλά το 2020   έμα αντεχούμενε ότσι θα έμαει πιο προετοιμαστοί… 

Οι αντροίποι τθο πλανήτα όλε θα ίγκιαει θίλοι, με πλέτερε καωσύνα τσαι νά βοήθήνει ο ένα τον άλλε , δίχως πολέμοι τσαι έχτρα … Μάλλον εμποίκα λάθος….. Όχι μάλλον … σίγουρα… 

Μεριτσοί από του στέψε μι … Καλέ ξημέρουμα … 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

…………….. 

Σαν σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί στη Νέα Υόρκη της Αμερικής και πέντε η ώρα το απόγευμα στην Ελλάδα γκρέμισαν τους δίδυμους πύργους της νέας Υόρκης. Χάθηκαν πολλές ζωές.Από τότε η ελευθερία στον άνθρωπο περιορίστηκε ως ένα σημείο. Άλλαξε η ζωή κατά πολύ, δεν ήταν το ίδιο όπως την ξέραμε ως τότε. Ώσπου ήρθε κι αυτό το αναπάντεχο με τον Κορωναϊο. Τώρα ίσως για το καλό μας,

μας έκλεισαν μέσα στα σπίτια. Έκλεισαν τις εκκλησίες. Έκλεισαν τα σχολεία. Εσταμάτησαν τα γλέντια, τα πανηγύρια, τις συγκεντρώσεις και απαγορεύτηκε να δίνουμε χέρια αλλά και όλοι να φοράμε μάσκες.

Ίσως όλα αυτά να είναι για το καλό της ανθρωπότητας…. Ίσως…. Αλλά το 2020 περίμενα ότι θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι.. 

Οι άνθρωποι στον πλανήτη όλο θα ήταν φίλοι με περισσότερη καλοσύνη και να  βοηθά ο ένας τον άλλον,  δίχως πολέμους και έχθρα.. Μάλλον έκανα λάθος….Όχι μάλλον σίγουρα. 

Μερικές από τις σκέψεις μου … Καλό ξημέρωμα … 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *