ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 10 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Υστερούτερα από το ιίδε ράϊδε έμαει μαθέντε για τα κατουρθούματα τζε του νίτσιε από του συμμάχοι ενάντια το φασισμό .
Ο ανεμόμυλε του Παπουλάκου , με τουρ οδηγίλε απο ένα Ιταλέ , έκει έχου αναλαβητέ τα γέμηση τα μπαταρία .
Οι χρόνοι τα Γερμανικά κατοχή , 1941 – 1942 , έγκιαει χρόνοι εφιαλτιτσοί τσε αφήκαει πληγάε Τάσου νάμου . Χρόνοι τα κείνα , τα στέρηση του τσινδύνου . Α καθημερινότητα νάμου έκει το χκιουποκάρδι . Μετςhητέ ο άντε , α κρίσα τσε Το φαέ . Οι ελήε τσε τα χαρούπια το συνηθιστέ προσφάϊ . Τα άχανα ( αγριόχοντα ) o να μου ελειπέβαει , ίσως το μόνιου . Τα τσhέρβα τσε τα ιίτα μονάχα με συμβιβασμό με του μαυραγορίται . Ένει θυμούμενε τουρ Ιταλοί καραμπινιέρηδε , του κοκκορόφτεροι , όπφου σε έμαει αούντε ενεί , πφι είγκιαει απολήντε ενεί τα πίκολα , για αβουγά τσε βούλοι .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ……

Να ζάτε όλοι τα χούρα , να μαζούετε καννιά γαϊδούρα
Καλαμών τσε Καρυολίε , Λιανομάνατσοι ελίε .
Τσε Τσακώνικα έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ,έμε θέντε έμε μπορούντε
Καθώς ελίε έμε κχριούντε , έμε λιανοτραγουδούντε …
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *