ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

——————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————-

Παράστσι 10 του Αμάη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα 

Διάλογο παππού εγγονέ : 48 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Κια έσι σιάτη μι ..

—Όρεγι παππού ….

—Έα να ντ’οράου τσαι να ντι καμαρού όρκο μι … πφι ενάτθερε κοτζιά μι γουναίκα τσιόα … 

—Έα βρε παππού έτρου μ’έσι ορού εκιού … 

—Τσαι οι άλλοι πφου ντ’ νι ορούντε όρκο μι ;. 

—Καμπτζιούλι παππού … 

—Όχι δα τσαι καμπτζιούλι , του παλιοί χρόνου καρδία μι  ταν ηλικία ντι οι σιατέρε ίγκιαει  στεφανουκχουμένει  τσαι  ίγκιαει ανοίντουντε τα δικά σου νοικοτσιουρία … 

—Μπάτσε έσι Θέου να μι ποίερε κανία προξενεία παππού … 

—Να μη νι ματαλήερε έγκεινη καμπτζί μι .. 

—Για αστείο νι επέκα παππού …. 

—Ούτε για αστείο  να μη νι αλήνερε όρκο μι . 

—Ο ‘νι  αούα νι παππού …. 

—Εκιού θα τελειούρε το σκολείε ντι τσαι θα ναθείρε σπουδαίο άντρωπο …

—Παππού  τσι έσι αού να ναθού …. 

—Ότσι ένι θέα α καρδία ντι καρδία μι , αλλά ποτέ να μη ξεχάρε το τόπο ντι  , γιατσί έντενη ο τόπο ένι ο τόπο νάμου , ο τόπο ντι . 

Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου . 

—————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ———————

——————————————————————————— 

Που είσαι κόρη μου  ;

Εδώ παππού 

Έλα να σε δω και να σε καμαρώσω … που έγινες κοτζά μου γυναίκα κιόλας ; 

Έλα βρε παππού , έτσι με βλέπεις εσύ …

Και πως σε βλέπουνε οι άλλοι παιδί μου 

Παιδάκι παππού .. 

Οχι δα παιδάκι , τα παλιά χρόνια καρδιά μου στην ηλικία σου τα κορίτσια στεφανώντουσαν και άνοιγαν τα δικά τους νοικοκυριά .

Μήπως θέλεις να μου κάνεις καμιά προξενειά παππού ;

Να μη το ξαναπεις αυτό όρκε μου ..

Για αστείο το είπα παππού …

Ούτε για αστείο να μην το λές παιδί μου 

Δέν  το λέω παππού . 

Εσυ θα τελειώσεις το σκχολείο και θα γίνεις σπουδαίος  άνθρωπος .

Παππού τι λές να γίνω ; 

Ότι θέλεις παιδί μου αλλά ποτέ να μην ξεχάσεις τον τόπο σου , γιατί αυτος ο τόπος είναι ο τόπος μας , ο τόπος σου … 

Μετο καλό να ξημερωθούμε όλοι μας 

…. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *