ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έγκεινη ένι το τελευταίο βίντεο  τα Τσακωνοπαρέα για το 2022. 

Ένι φχαριστού ταν Αναστασία τσαι όα τα καμπτζία τα Τσακωνοπαρέα.. Εφτσή: το 2023 να σι δεί φούκιση τσαι να μάθουει τα γρούσσα, να έτζει α γρούσσα σου βατσιούλι. Ένι φχαριστού όα τα καμπτζία τσαι του γονείε σου. ΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΜΟΛΕΙ.  

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Αναστασία Σαπουνάκη .  

Παράστσι τσαι Σάμπα 30-31 του Δετσέμπρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #123: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ύστερα από δύου ναμέρε εκάνε ο αντάρτα γιατρέ Παυλόπουλε από τα Σουδενά με δύου άλλοι ν’άρωει του λαβουτοί Γερμανοί. Εζού έμα δουλέγκα τθο νοσοκομείε για τον Ερυθρέ Σταυρέ.Σαν σ’ οράκα με συγκιούκαει οι ουϊθίουνε . Εκλείκα το πόρε τσαι σε πέκα: «Μη σ’αρίτσετε, αφήετε να γλυτούνει τα Καλάβρυτα . Ο Παυλόπουλε με τήβε τσαι με γκρενίε χάμου. Εμπαήκαει τάνου, άγκαει του τσhεί τραυμακιστοί, σ’αποσούκαει τάνου τθου Ξυδιά τσαι αφού σε μαχαιρούκαει σε ‘ξερίαει τάσου τθο Κηγάϊδι. Σαν εμαθεύτε τθα Καλάβρυτα ότσι έκι παρίου ο Γερμανικό στρατέ εζάκαει οι Καλαβρυτινοί σε μπαλήκαει τσαι σε κχακχούαει τθο νεκροταφείε . Τουρ 6 του Δετσέμπρη τσινήκαει από τα Τρίπολη, από τα Πάτρα, από το Αίγιε τσαι ταν Ακράτα, πρεσσοί Γερμανοί για τα Καλάβρυτα . Τα πορία σου ήγκιαει δέσουντε τσαι σκωτούντε. Εδάκαει του Ρογοί τσαι σκωτούκαει τουρ ατσhοίποι. Τα ίιδα τσαι τθα Κερπινή. 

 Οι κχάρε ήγκιαει δενάχουντε από τα Καλάβρυτα .

  ……..Υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι, το μόνιου αγαθέ ……

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

…………………………………………………………………..

Μετά από δύο ημέρες ήρθε ο αντάρτης, γιατρός Παυλόπουλος, από το Σουδενά με δύο άλλους να πάρουν τους Γερμανούς τραυματίες. Εγώ δούλευα στο νοσοκομείο για τον Ερυθρό Σταυρό. Όταν τους είδα με ζώσανε τα φίδια. Έκλεισα την πόρτα και τους είπα: «Μην τους παίρνετε, αφήστε να γλιτώσουν τα Καλάβρυτα» Ο Παυλόπουλος με έσπρωξε και με γκρέμισε κάτω. Ανέβηκαν επάνω, πήραν τους τρείς τραυματίες, τους πήγαν πάνω στου Ξυδιά και αφού τους μαχαίρωσαν τους έριξαν μέσα στο πηγάδι.  Σαν μαθεύτηκε στα Καλάβρυτα ότι ερχόταν ο Γερμανικός στρατός πήγαν οι  Καλαβρυτινοί τους έβγαλαν και τους έθαψαν στο νεκροταφείο. Στις έξι του Δεκέμβρη ξεκίνησαν από την Τρίπολη, Πάτρα, Αίγιο και την Ακράτα πολλοί Γερμανοί για τα Καλάβρυτα.Στο δρόμο τους έκαιγαν και σκοτώναν.Έκαψαν τους Ρογούς και σκότωσαν τους άντρες. Τα ίδια και στην Κερπινή Οι φωτιές φαίνονταν από τα Καλάβρυτα….

…….Υγεία φιλενάδες και φίλοι το μόνο αγαθό……..

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *