ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστσι τσαι Σάμπα 28–29 του Αμάη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα 

Κολοκοτρώνη #4 του Σωκήρη Λυσίκατου.

Διαστσευή : από τον Πάνο Μαρνέρη .

Τθο παλάκι σε νία γιορτά πφι έκι νατά το 1840 ένα ξένε στρατηγό ρωτήτσε το Κολοκοτρώνη πόσοι χρονού ένι .Πέντε ππογήτθε ετήνε Πέντε; Ρωτήτσε κίσου ο ξένε.—Ναι, πέντε τσαι ένι,έγκου τουρ έξε.

Το ξένε νιε ‘κάνε παραφάγκηση γιουρήε προς τον Όθωνα τσαι νιε ρωτήτσε άμα τσαι ο γέρου έκι στέκου κα τουρ εμαλοί σι . Ο Όθωνα με τα σειρά σι γιουρίε τσαι νιε ρωτήτσε το Γέρου το ιίδε. Άντζε τον ιίδε απογημό. Πέντε… Μα πφουρ έσι πέντε, ρωτήτσε κίσου ο Όθωνα . Ορή πέτσε ο Κολοκοτρώνη …. Το 1834 με καταδικάερε σε θάνατε,το 1835 με δούτσερε χάριτα,έδαρη έμε έχουντε 1840. Ακομπέτι ένι πέντε τσαι ένι έγκου τουρ έξε. 

Νία άβα βοά εμποίτσε τα παρατήρηση σ’ένα στρακιώτα για άπρεπο στάση . Ο στρακιώτα θυμούτσε, ατθαήε το ντουφέτσι τσαι αφού σημαδεύε το Κολοκοτρώνη ,τραβήε τα σκαντάλη. Το ντουφέτσι ο άτζε κχάρα . Τότθε ο Κολοκοτρώνη γιουρήε προς ετήνε τσαι νιε πέτσε : Δέκα ναμέρε φυλακή γιατσί το ντουφέτσι ντι ένι ακαθάριστε . 

Θον αποκλεισμό τα Τριπολιτσιά νέοι ξένοι κχαράνει καφέ . Σε δούτσε τραχανά τσαι σε πέτσε: Έντενη ενι Κολοκοτρωνέϊκο καφέ . 

Ο ‘κι μεριακχούμενε τέσσερα πράματα… τα γουναίκα σι, το ντουφέτσι σι, το άγο σι τσαι τα κιάλια σι . Άμα νιε ρωτήκαει γιατσι όχι τα κιάλια σι απογήτθε. Άμα τσαι έμα ξοικάζου τσαι έμα ορού χιλιάδε Τούρτσοι ,σ’ έμα αού ότσι έμα ορού γκανιά τριακοσιαρία. Άμα τσαι σ’έμα δίου τα κιάλια τσαι ήγκιαει όρούντε ταν αλήιθα άκια να νι βάλωει το πούα όλοι . Σκωρέτθε του 3 του Φλεβάρη  το 1843. Δέκα χιλιάδε κόσμο έκι ταν κηδεία σι . Ένα επίσημο νι αποχαιρεκίε με έντανη τα κουβέντα : 

«Άτςhωπο μέγα ( τρανέ) εσκωτέτθε .

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Αιωνία ντι α μνήμη Θόδερε Κολοκοτρώνη ντ’έμε προστσυνούντε..

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

………………..

Στο παλάτι σε μία γιορτή που είχε γίνει το 1840 ένας ξένος στρατηγός ρώτησε τον Κολοκοτρώνη πόσων χρονών ήταν. Πέντε αποκρίθηκε εκείνος. Πέντε; ξαναρώτησε ο ξένος . Ναι πέντε και πάω στα έξι. 

 Του ξένου  του φάνηκε  παράξενο γύρισε προς τον  Όθωνα και τον ρώτησε εάν ο γέρος στεκόταν καλά στα μυαλά του. 

Ο  Όθωνας με τη σειρά του γύρισε και ρώτησε τον «Γέρο»το ίδιο.   Πήρε την ίδια απάντηση. Πέντε. Μα πως είσαι πέντε ρώτησε ξανά ο 

Όθων . Να είπε ο Κολοκοτρώνης ,το 1834 με καταδίκασες σε θάνατο, το 1835 μου ‘δωσες χάρη, τώρα έχουμε 1840 τςλικά είμαι πέντε και πάω στα 6.  Άλλη μια  φορά έκανε την παρατήρηση σε έναν στρατιώτη για απρεπή στάση.  Ο στρατιώτης θύμωσε σήκωσε το όπλο και αφού σημάδεψε τον Κολοκοτρώνη τράβηξε την σκανδάλη.

Το όπλο του δεν πήρε φωτιά. Τότε ο Κολοκοτρώνης γύρισε προς αυτόν και του είπε: 10 ημέρες φυλακή γιατί δεν έχεις καθαρίσει το όπλο σου .  Στην πολιορκία της Τροπολιτσάς κάποιοι νέοι ξένοι του ζήτησαν καφέ, τους έδωσε τραχανά και τους είπε : Αυτός είναι Κολοκοτρωνέικος καφές .  Δεν μοιραζόταν τέσσερα πράγματα, την γυναίκα του, το τουφέκι του, το άλογο του, και τα κιάλια του . 

Άμα τον ρώτησαν γιατί όχι τα κιάλια απάντησε:Οταν κοιτούσα και έβλεπα χιλιάδες Τούρκους, έλεγα πως έβλεπα καμιά τρακοσαριά.

 Άμα και τους έδινα τα κιάλια και έβλεπαν την αλήθεια θα το έβαζαν στα πόδια. Όταν  πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου το 1843 δελκα χιλιάδες κόσμος πήγε στην κηδεία του.  Ένας επίσημος τον αποχαιρέτησε με αυτή την κουβέντα «ανήρ μέγας ετελεύτησεν»

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι. ΑΙΩΝΙΛΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΩΡΕ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ . ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ .. 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *