ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Παράστσι τσαι Σάμπα 11–12 του Σερικχή 2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Καόγερε ( κάτου Πόρε) : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Ο παππού μι ο Λία ο Μαρνέρη έκι έχου καταγωγή από το Πραστέ . 

Μαζι με τον αιθή σι τον Παναγιώτη εφύγκαει από το Πραστέ ( Κοκάνι)

Τσαι εκάναει τθό Τςhουμία τα Παλιόχωρα . Ήγκιαει έχουντε δύου ονούματα. Μαρτσούκος νή Μαρνέρης . Ο παππού μι ο Λία εκχοντούτσε το όνουμα Μαρνέρης τσαι παντρεύτε το Τερέ, ο δε Παναγιώτη παντρεύτε το Κορακοβούνι τσαι κχοντούτσε το όνουμα  Μαρτσούκος. Ο παππού μι ο Λία με τα μαμμού μι τα Ματίνα (Τίγκλια) εμποίκαει ατςhά οικογένεια 5 υζοι τσαι 5 σιατέρε για ταν ακρίβεια . 

Ο ατςhίτερε υζέ πενάτσε από ταν Ισπανικά γρίπη άμα έκι στρακιώτα.

Το Γαβρόρεμα λοιπόν ήγκιαει τα Μαρνερέικα λημέρια όπφου τσαι του παππού του Θόδωρου Τίγκλια( Γιαταγάνα) .

Όρεγη τθο Καόγερε έκι το  λημέρι του τσείου μι του Γιάννη, του Μαρνερόγιαννη  ούγειε έκι αιθή του αφέγκη μι ..Ανοίε τα χούρα έντανη μοναχό σι  τσαι εχκίε το μαντρί σι  τσαι το κάλυε σι . Όα τα υλικά σε κουβαλήτσε ζαουτέ γιατσί το μέρη έκι δύσβατε . Εσιάε ωραίο κάλυε, ανάγκια με το φούρνε σι, στέρνα, άουνα,ως τσαι απόπατε έκι έχου . Το μέρη νι ονουμάνει Καόγερε γιατσι παλιά ήγκιαει έχουντε αναιμουτέ από το Κοτσινέ Βράχο ένα Καόγερε,έγκεινη ένι αού ο Θρύλε.. Ανάκοντα ογή ένι τσαι το Σηταρείε ( ασκητήριε) με το 

Σπετσιώτα Ασκητή.. Όρεγη έκι αραματέ για κχάμποσε τσαιρέ τσαι Ο Γιαταγάνα . Ογή ένι α οροσειρά τα Σκούϊθα πφι ένι τελειούκχα  τθο μακριού νησί . Το Καόγερε νη ήγκιαει αούντε τσαι κάτου Πόρε τσαι όπφου τσαι ο Τάνου Πόρε ήγκιαει τα μόνα μέρη πφι έσα μπορού να περάρε. Δηλαδή τάνου πορία ,πόρε τσαι κάτου πορία ,πόρε .

 

Καλε ξημέρουμα με υγεία .. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

……………………..

Ο παππούς μου ο Ηλίας ο Μαρνέρης είχε καταγωγή από το Πραστό. Μαζί με τον αδελφό του τον Παναγιώτη έφυγαν από τον Πραστό ( Κοκάνι) και ήρθαν στον Τσουμιά της Παλιόχωρας.  Είχαν δύο ονόματα Μαρτσούκος ή Μαρνέρης.  Ο παππούς μου ο Ηλίας κράτησε το όνομα Μαρνέρης και παντρεύτηκε στον Τυρό, ο δε Παναγιώτης παντρεύτηκε στο Κορακοβούνι και κράτησε το όνομα Μαρτσούκος . Ο παππούς μου ο Ηλίας με τη γιαγιά μου την Ματίνα την Λίαινα ) έκαναν μεγάλη οικογένεια, πέντε γιούς και πέντε κόρες  για την ακρίβεια Ο μεγαλύτερος τους γιος πέθανε από την ισπανική γρίπη όταν ήταν στρατιώτης.  Το Γαβρόρεμα λοιπόν ήταν τα Μαρνερέϊκα λημέρια, αλλά  και του παππού του Θόδωρου Τίγκλια ( Γιαταγάνα ). 

 Εδώ  στο Καλόγερο είναι το λημέρι του θείου μου του Γιάννη του Μαρνερόγιαννη  οποίος ήταν αδερφός του πατέρα μου. 

 Ανοιξε το χωράφι αυτό μόνος του και έχτισε το μαντρί και την καλύβα του. Ολα τα υλικά τα κουβάλησε φορτωμένος γιατί το μέρος ήταν δύσβατο. Εφτιαξε το ωραίο καλύβι, στ’αγνάντια  με  φούρνο, Αλώνι,ως και αποχωρητήριο είχε.  Το μέρος το ονομάσανε καλόγερο γιατί παλιά είχαν πετάξει από τον κόκκινο βράχο έναν καλόγερο αυτό λέει ο θρύλος. Ανάκοντα εδώ ήταν και το Σηταρίο (ασκητήριο) με τον  Σπετσιώτη Ασκητή.  Εδώ είχε μείνει για κάμποσο καιρό και ο  Γιαταγάνας . Εδώ είναι η οροσειρά τής Σκούφιας  που τελειώνει στο Μακρυ νησί .Τον καλόγερο τον έλεγαν και κάτω πόρτα ή πέρασμα (άνοιγμα) όπως και την πάνω πόρτα η πέρασμα,( άνοιγμα).  Ήταν τα μόνα μέρη που μπορούσες να περάσεις δηλαδή ο πάνω δρόμος ή πόρτα,  και ο κάτω δρόμος ή πόρτα (άνοιγμα)

Καλό Ξημέρωμα με υγεία.. 

……. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *