ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Πολυξένη 

Παράστσι τσαι Σάμπα 7–8 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ#20 : από το βιβλίε Κραυγή… 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

 

Α  Δήμητρα Ζησιμοπούλου— Τάγαρη έκι σιάτη του Ζήσιμου ούγειε σκωτούκαει οι Γερμανοί. Στεφανούτθε τον Αντρία Τάγαρη από το Πάος τσαι εμποίκαει  δύου καμπτζία, τον Κώστα τσαι τον Θανάση . 

Α Παραστσευούλα Ζησιμοπούλου— Κουτσοπούλου έκι αϊθά τα Δήμητρα . Στεφανούτθε τον Αρίστο Κουτσόπουλε από το Αίγιε . Εμποίκαει τσαι έντεοι δύου καμπτζία το Κώστα τσαι το Θανάση . 

Ορή τσι ‘πέκαει οι δύου αϊθέ :

Ένι θυνηκχουμένα πφι εκιάκαει τον αϊθή μι με τά προύατα τσαι νι’ενέγκαει τθο Χωριουδάτσι . Α Μάτη μι έκι βούα για τα προύατα πφι άγκαει νάμου . 

Τότθε νι ‘πέτσε κάκοιε: Τσυρά μι μη βούνερε . Ταχία καμαρέτο μπούμ, μπούμ….Ζάτσε α Μάτη μι τσαι νι ανανέτζε τθόν αφέγκη μι … 

Ετήνε εθυμούτσε με τα Μάτη μι τσαι νιε πέτσε. Πουπουλέου νι έσι φερίκχα να ντι μαού.. Μη σ’αλήνερε τσίπτα τσαι ντ’αρίκχωει όγια ..

Αποδενάτθε όμως ότσι έτενη ο άντρωπο έκι αού ταν αλήιθα . 

«Έσι βούα για τα προύατα, αλλά ταχία καμαρέτο, μπούμ, μπούμ»

Ο θα απαραμάει τσίπτα ταχία ……

Α ούρα α κά : Χειρούτερε τσαι από ζωντανέ ένι κατατζίζου ο άντρωπο τθο τσαιρέ του πολέμου .. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

………………..

Η Δήμητρα Ζησιμόπουλου— Τάγαρη ήτανε κόρη του Ζήςιμου τον οποίον σκότωσαν οι Γερμανοί.Παντρεύτηκε τον Αντρέα Τάγαρη από το Πάος και έκαναν δύο παιδιά, τον Κώστα και τον Θανάση. 

 Η Παρασκευούλα Ζησιμόπουλου— Κουτσόπουλου ήτανε αδερφή της Δήμητρας. Παντρεύτηκε τον Αριστείδη Κουτσόπουλο από το Αίγιο. Έκαναν και αυτοί δύο παιδιά, τον Κώστα και τον Θανάση.

 Να τι είπαν οι δύο αδερφές.  Θυμάμαι που έπιασαν τον αδερφό μου με τα πρόβατα και τους έφεραν στο χωριό.

 Η μάνα μου έκλαιγε για τα πρόβατα που μας τα πήραν. 

 Τότε κάποιος της είπε: Κυρά μου μην κλαίς, αύριο καμαρέτο μπουμ μπούμ.. Πήγε η μητέρα μου και το ανέφερε στον πατέρα μου.  Εκείνος θύμωσε μαζί της και της είπε: «Γύρω γύρω το φέρνεις να σε μαλώσω, μην τους λες τίποτα και σου παίρνουν λόγια» Αποδείχτηκε όμως ότι εκείνος ο άνθρωπος έλεγε την αλήθεια.  Κλαίς  για τα πρόβατα αλλά αύριο καμαρέτο, μπουμ μπουμ δεν θα δεν θα απομείνει τίποτα αύριο…

Η ώρα η καλή .. χειρότερος και από το Ζώο καταντά ο άνθρωπος εν καιρώ πολέμου … 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *