ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


.

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Παράστσι τσαι Σάμπα 6–7 του Νοέμπρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα. 

Θωμαή τσαι Σιούλα Γειτόνισε #3: του Πάνου Μαρνέρη . 

—Α ούρα κα Σιούλα , ορή κακότθο μ’έσι έχα τςhεί ναμέρε να αντεχούμα ότσι  θα μ’αλήερε τσαι ακόνη ο πέτσερε νι 

—Να ντ’αλήου βρε Θωμαή να ντ’ αλήου να κατσάου χάμου πρώτα.

—Να κάτσα τα καρέγκλα, τσι χάμου μαθές τσαι λέγε τσαι άφε τα πάρλα .. 

—Ορή εμπαήτσε ταν άκρα , νιε πέκα το όνουμα τα πορεία τσαι αρχινίε να πατήνει κουγκία . 

— Ναι τσαι απέ … τσι ενάτθε βρε γειτόνισα, μ’ εκχράερε ήμαρτον πλέα . 

—Ενιάκα νία φωνά από γουναίκα . Εγιουρήα κατά τα μερία του Γιάννη τσαι νιε ρωτήκα . Βρε Γιάννη καλέ νάχερε στραβή ένι τόσα ούρα; Κια νι έσι έχου γκριουφτέ τα γουναίκα ; . 

—χαχαχα Αμ νι ένι έχα παθητέ τσαι εζού α άραχλεεεε.. 

—Άνε τσαφεί τα γέλια ο καψο Γιάννη τσαι κοντεύε να στουκάρει… νιε φύτζε το τιμόνι από του χέρε σι . 

— Τα ίιδα ακριβώς επαθήκα τσαι εζού Σιούλαααα χαχαχα. 

—Ένι πρόγραμμα με πέτσε . 

—Τσι πρόγραμμα βρε Γιάννη; Πφι ένι ερέχουντα του συστάσαι.  Μ’απογήτθε. 

—Ενιάτθε πάλι ο γούναικο : σε δέκα μέτςhα σhούψε σhοβά επέτσε. 

Κίσου μι ντ’ένι έχα ιδάβολε εξεστομία. Τσαι σε σαράντα μέτςhια ταν ίσιε χέρα ένι α πορεία ξαναπέτσε. 

—Σιούλα  ο ‘νι  πορούα όρκομι τσαι εζού να κατάβου τσι ένι γινούμενε νη το πφουρ ένι γινούμενε .. 

Καλε ξημέρουμα . Να απαραμάμε όλοι νάμου γεροί γιάκεινη ένι πρέπουντα να έμε προσεχκιτσοί 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

…………

—Η ώρα η καλή Σούλα, να που να πάει στο κακό με έχεις τρεις ημέρες να περιμένω ότι θα μου πεις και ακόμη δε μου το είπες.. 

—Να σου πω βρε Θωμαή να σου πώ,  να καθίσω κάτω πρώτα. 

—Ναα κάθισε στην καρέκλα, τι κάτω μαθές και λέγε και άσε την πάρλα.. 

—Να εβγήκε στην άκρη του είπα το όνομα του δρόμου και άρχισε να πατάει τα κουμπιά.. 

—Ναι και μετά τι έγινε βρε γειτόνισσα;με έσκασες ήμαρτον πια… 

—Ακουσα μία φωνή από γυναίκα, γύρισα κατά τη μεριά του Γιάννη και τον ρώτησα:  βρε Γιάννη, καλό να χεις στραβή είμαι τόση ώρα,  που την έχεις κρύψει την γυναίκα; 

—Χα χα χα αμ την έχω πάθει και εγώ η καημένη . 

— Ας αφήσει τα γέλια ο καψερός ο Γιάννης και κόντευε να τρακάρει του επφυγε το τιμόνι από τα χέρια.. 

—Τα ίδια ακριβώς έπαθα και εγώ Σούλα χαχαχα χα χα 

—Είναι πρόγραμμα μου είπε.

—Τι πρόγραμμα βρε Γιάννη; που βρίσκει τις διευθύνσεις μου απάντησε . 

—Ακούστηκε πάλι η γυναίκα:σε 10 m στρίψε αριστερά είπε, πίσω μου σ’ έχω διάβολε ξεστόμισα, και σε 40 m στο δεξί σου χέρι είναι ο δρόμος ξαναείπε. 

— Σούλα δεν μπορώ όρκε μου και εγώ να καταλάβω τι γίνεται,  η πως γίνεται…… 

Καλό  ξημέρωμα. Να παραμείνουμε όλοι μας υγιείς γι’αυτό πρέπει να είμαστε προσεχτικοί . 

…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *