ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Παράστσι τσαι Σάμπα 5–6 του Φλεβάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Το μοναστσήρι τα Ορθοκωστά #1

( κάτου  Δέσποινα — κάτω Παναγιά )

 

Το μοναστσήρι τα Αρτοκωστά νη  Ορθοκωστά ένι ερικχούμενε 10 χιλιόμετρα Ανατολικά του ιστορικού Πραστού.Το παλιέ  μοναστσήρι πφι νι εδούκαει ταν ονουμασία( κάτου Δέσποινα ) ένι ερείπιε τσαι ένι συγκιουτέ από το πράσινε του τόπου .    Το παληέ μοναστήρι εχκίστε το δωδέκατε αιώνα τσαι  ένι τσαι το αρχαιούτερε  τθα περιοχά τσαι τθα Τσακωνιά . Ενι ανήκουντα τθα κοινότητα του Πραστού .

 Τθο 1424–1425 επιστσευάστε από το Γιάννη Παλαιολόγο.Το μοναστσήρι λεηλατήτθε από του Τούρτσοι τσαι τσιτάε του χέρε σου το τέλη του1460 . Ερημούτσε  τότθε από καογέροι . 

Άτζε το όνουμα σι από : Δέσποινα «α Μάτη του Θεού νή 

Αρτοκωστά» άβα εκδοχή από τα λέξη «Εορτακουστά» . 

Α Θαματουργά εικόνα τα Δεσποίνη ένι έργο του Ευατζελιστή Λουκά. Α επαργύρωση τα Εικόνα ενάτθε από τον Αυτοκράτορα Γιάννη Κατακουζηνέ. Το 1460 οι Βενετοί άγκαει ταν εικόνα νι αποσούκαει τ’ Ανάπλι τσαι απέ  τθαν Ιταλία . Σάμερε ένι ερικχουμένα τον Άγιε Σαμουήλ τθα Βενετία . . Τουρ  όγοι  πφι επαρατήκαει οι καογέροι το μοναστσήρι για  να ζάνει οπά ανάκοντα να χκίσουει άλλιου μοναστσήρι, ο  ‘με νιουρίζουντε σι .

……Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία … 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Το μοναστήρι της Αρτοκωστάς ή Ορθοκωστάς βρίσκεται 10 km ανατολικά του ιστορικού Πραστού. Το παλιό μοναστήρι που του έδωσαν την ονομασία (κάτω Παναγιά)είναι ερείπιο και ζωσμένο από  το  πράσινο τοπίο   .Το παλιό μοναστήρι κτίστηκε τον 12ο αιώνα και  να είναι  το αρχαιότερο στην περιοχή μας, και της Τσακωνιάς.

Ανήκει στην κοινότητα Πραστού . Το 1424-1525 ανακαινίθηκε από τον Ιωάννη Παλαιολόγο . 

Το μοναστήρι λεηλατήθηκε από τους Τούρκους και έπεσε στα χέρια τους τα τέλη του 1460. Ερήμωσε τότε από καλογέρους .

Πήρε την ονομασία του από: Παναγία « μητέρα του Θεού ή Αρτοκωστή» η άλλη εκδοχή από την λέξη «Εορτακουστή»

 Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η επαργύρωση της εικόνας έγινε από τον αυτοκράτορα Γιάννη Κατακουζηνό. Το 1460 οι Βενετοί πήραν την εικόνα την πήγαν στο Ναύπλιο, και μετά στην Ιταλία. Σήμερα βρίσκεται  στον Άγιο Σαμουήλ στη Βενετία.  Τούς λόγους που παράτησαν οι μοναχοί την μονή  και να πάνε εκεί κοντά να χτίσουνε άλλο μοναστήρι δεν τους γνωρίζουμε 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι με υγεία …

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *