ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


Α Πεντάμορφο Ηλιάνα,( όνομα τσαι πράμα) με τα όμορφα Τσακώνικα . Ηλιάνα μπράβο τσ’ ντ’έμε Φχαριστούντε . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ηλιάνα Όλ. 

Παράστσι τσαι Σάμπα 5–6 του Αγούστου 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #85: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη.

 

Περαήαμε οπά τα νιούτθα. Ετθάκαμε συνταχούλια . Ο ‘νι θυνικχουμένα με ποίε αφήκα το καμπτζί μι . Έκι μόνιου είκοσι μηνού . Εζάκα κίσου τάνου. Εκάνε τσαι α τσεία α Αθηνά μαζί με ταν άβα μι σιάτη . Σε κχαμπαήαμε όλοι κάτου τθο νεκροταφείε μ’ένα μπέτσιμο . 

Α πορία έκι γιομάτα αίμα τσαι μυαλά . Ότσι τσαι να αλήου είνι λίγα. 

Ενέγκαμε τον αφέγκη μι, το τσείε το Θανάση τσαι τον Αντρία μι, ούγειε έκι σαν Άτζελε . Ένα δάκρυ από αίμα στρατζιχτέ τθα σhούκχα σι. Σκωτουτέ από τα χαριστσικά,ντουφετσίλε . Σκάβαμε . Ο ‘νι θυνικχουμένα κιά ερέκαμε τα τσία. Με βοηθήτσε τσαι το Λενάτσι Οικονόμου. Τα μνήματα δίπα δίπα. Κάκια ρέκα λίγο κρασί τσαι σε ραντία . Α τσία Ξάκο μ’εδούτσε ένα σεντόνι τσαι μπέα σι να μη ζάνει χώματα τθα σhούκχα σου. Άμα σε κχακχούαμε ,εζάκα με τα τσεία ταν Αθηνά να ερέσου τα καμπτζιούλια μι . Μπαλήκαμε όα τα νιούτθα τθα Οικονόμου. Τα νιούτθα εντούτσε ο πόρε. Μπάκαει τάσου τσhεί ατσhοίποι. Δόξα να χει τ’όνουμα ντι επέκα. Έντεοι  γλυτούκαει…..

Του πολέμου αντραγαθίλε.Καλέ ξημέρουμα θιλεναλδε τσαι θίλοι.

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Περάσαμε εκεί τη νύχτα.Σηκωθήκαμε πρωινιάτικα. Δεν θυμάμαι με ποιά άφησα το παιδί μου. Ήταν μόνο 20 μηνών. Πήγα ξανά επάνω. Ήρθε και η θεία η Αθηνά μαζί με το άλλο μου κορίτσι.  Τους κατεβάσαμε όλους κάτω στο νεκροταφείο με ένα σκέπασμα. Ο δρόμος ήταν γεμάτος αίματα και μυαλά.  Ότι και να πω είναι λίγα. Εφέραμε τον πατέρα μου, τον θείο τον Θανάση και τον Αντρέα μου ο οποίος ήταν σαν άγγελος. Ένα δάκρυ από αίμα είχε στάξει  στο πρόσωπο του. Σκοτωμένος από τη χαριστική βολή. Σκάψαμε. Δεν θυμάμαι που βρήκαμε τσάπα. Με βοήθησε  και το Λενάκι Οικονόμου. Τα μνήματα πλάι πλάι. Κάπου βρήκα λίγο κρασί και τα ράντισα. Η θεία μου η Ξάκο μου έδωσε ένα σεντόνι και σκέπασα το πρόσωπο τους για να μην πάνε χώματα. Όταν τους θάψαμε πήγα με τη θεία Αθηνά να βρω τα παιδιά μου. Βγάλαμε όλη τη νύχτα στης Οικονόμου Την νύχτα χτύπησε η πόρτα. Μπήκανε μέσα τρεις άντρες. 

 Δόξα να ‘χει το όνομα σου, είπα, αυτοί  γλίτωσαν……

Του πολέμου ανδραγαθήματα. Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι .

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *