ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

Παράστσι τσαι Σάμπα 31 του Γενάρη τσαι 1του Φλεβάρη 2020 

Α Τσακωνοπαρέα . 

Ηλεχτρικά κουζίνα #14: Του Πάνου Μαρνέρη . ..

— Κάψο Σιούλα  σιγά ως πόσα θα δάει μαθέ … μη χολήνερε . 

— Ορή με έκεινη τσαι με το άλλιου άκια να τσυχηθεί ο καφε γιουρήε τσιόα βρε Θωμαή ο ‘σι νιούα ;.. 

— μοσκονιουζhήε α τσέα   Σιούλα ..

— όρπα χάμου νιε σhονία καψο Θωμαή σιγά το πράμα … 

— Έσι βάνα τσαι κανέα τάσου Σιούλα ; 

— ουουου βρε Θωμαή αλησμονέκα να ντι ρωτήου , μπάτσε ό’σι θέα νι τα κανέα όρκο μι . 

— Τσαι εζού έτρου νι ένι κίνα αλλά ο Νιχάλη ο ‘νι Θέου νι .. γιάκεινη ο νι ανακατούκχα κανέα τάσου .. 

— Κα έσι ποία Αλίμονε καψο Θωμαή , ο έρμο Νιχάλη νιούτθα ένι φύου νιούτθα ένι παρίου, ένι παιδεγκούμενε ο έρμο .. 

— Τσι να ποίουμε κάψο Σιούλα  έμε έχουντε το καμπτζί το εξωτερικό πφι ένι έγκουντα το σκολείε .. 

— Αμ τσι να ποίετε τσαι εμού, κοντογούντα ένι να τελειούει ; 

— Ναι ναι α τελευταία χρονία σάτση … 

— Ναι Θωμαή  να βάλει ο θεό τα χέρα σι … να τελειούει να μόλει να νι καμαρούετε λίγο τσαι Εμού … 

— Σάματσι θα νι οράμε τσαι  καθόλου … ότσι μόλει ντουγρού για στρακιώτα .. 

— Ένι έχουντα τσαι έκεινη το βάσανε αούα έσι…. 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι αγάκη του καρδίε νιούμου 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

………………………………………………………………….

—Καψερή Σιούλα ως πόσα να κάψει  ….. μη χολοσκάς . 

— Να με Τουλάτου και με κείνο θα χυνόταν ο καφές , γυλρισε κιόλας βρε Θωμαή δεν μιλάς … 

— Μοσχομύρισε το σπίτι Σούλα

—Εκεί δα τον ζέστανα καψερή Θωμαή,  σιγά το πράγμα. 

—Βάζεις και κανέλα μέσα Σούλα; 

—ουουου βρε Θωμαή ξέχασα να σε ρωτήσω μήπως δεν θέλεις την κανέλα όρκε μου . 

—Και εγώ έτσι τον πίνω αλλά ο Μιχάλης δεν την θέλει γι’ αυτό  δεν ανακατεύω κανέλα μέσα. 

—Καλά κάνεις αλίμονο καψερή Θωμαή ο έρημος ο Μιχάλης νύχτα φεύγει νύχτα έρχεται παιδεύεται ο καημένος. 

—Τι να κάνουμε καψερή Σιούλα  έχουμε το παιδί στο εξωτερικό που πηγαίνει στο σχολείο.. 

—Αμ  τι να κάνετε κι εσείς,  κοντεύει να τελειώσει;

—Ναι ναι η τελευταία χρόνια φέτος .

—Ναι Θωμαή να βάλει ο θεός το χέρι του να τελειώσει  να έρθει να τον καμαρώσετε λίγο και εσείς ..

— Μήπως θα το δούμε και καθόλου,  μόλις έρθει κατευθείαν για στρατιώτης…

—Έχει και αυτό το βάσανο…… καλά λες

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι αγάπη στις καρδιές σας 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *