ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ελένη Σαρρή . 

Παράστσι τσαι Σάμπα 30 του Σετθέμπρη+1 του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ # 91: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σαν εξημερούτσε ο Θεό ταν άβα μέρα, ενιάκαμε νία φωνά να παρήτθει από αψεά: —Γουναίτσε έατθε κίσου, σκωτούκαει τουρ ατςhοίποι, οι Γερμανοί φύγκαει…Έκι α Βασωνιά με τα έξε σι φανίλια.

Τσινήκαμε για το σhηνί του Καπή με του πούε. Εκιάκα τα δύου καμπτζιούλια μι από τα χεράτζα τσαι σ’αποσούκα τθαν αποθήτση 

του Κατσικόπουλου. Σε αφήκα οπά, να ζάου να οράου τσι ένι γινούμενε. Ένι θυνικχουμένα ότσι μπαλήκα τα τσhέρβα του Νικόα μι τσαι σε φορέκα εζού . Όντας εσούκα, οράκα έκεινη το κακό. Αχ τσαι να έτθαει ορούντε ταν Τσοκανού., Α κακοϊδύστυχο έκι έχα τον άτσhωπο σι τσαι τα τέσσερα σι καμπτζία, όλοι σκωτουτοί. Έκι κορφά καϊδία από το τσυπαρίσι τσαι έκι φωνηάντα : Έα, έα Κανέλλα να στεφανούερε τα καμπτζία . Έμα έχα εζού βαφκιστέ το ένα . 

Να σι στεφανούτσει τσαι να αλήνει:— Ένι στεφανούκχα το Νικόα, ένι στεφανούκχα το Τάκη,ένι στεφανούκχα …. Προχωρέκαμε να αμπαήμε τθον Γολγοθά νάμου . Έμαει πατούντε τάσου τά αίματα …..

Να έμε κα τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι…. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Όταν ξημέρωσε ο Θεός την άλλη μέρα άκουσαμε μία φωνή να έρχεται από ψηλά.—Γυναίκες ελάτε πίσω, σκότωσαν τους άντρες οι Γερμανοί και έφυγαν. Ήταν η Βασωνιά με τα έξη της παιδιά. Ξεκινήσαμε για το λόφο του ΚΑΠΗ με τα πόδια.  Έπιασα τα δύο παιδιά μου από τα χεράκια και τα πήγα στην αποθήκη του Κατσικόπουλου.  Τ’ άφησα εκεί να πάω να δω τι γινόταν. Θυμάμαι ότι έβγαλα τα παπούτσια του  Νικόλα μου και τα φόρεσα εγώ. Όταν έφτασα είδα, εκείνο το κακό !!!Αχ και να βλέπατε την δύστυχη την Τσοκανού. Είχε τον άντρα της και τα τέσσερα της παιδιά, όλους σκοτωμένους.  Εκοβε κλαδιά από το κυπαρίσσι και φώναζε:-Έλα Κανέλλα να στεφανώσεις τα παιδιά… Είχα βαφτίσει το ένα. Τούς  στεφάνωνε και έλεγε:  -Στεφανώνω το Νίκο, στεφανώνω τον Τάκη, στεφανώνω…. Προχωρήσαμε και ανέβηκαμε το Γολγοθά μας. Πατάγαμε μέσα στα αίματα….. 

Να Είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι  …………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *