ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Παράστσι τσαι Σάμπα 30 το Απρίλη τσαι 1 του Αμάη 2021. 

Ατςhά Πέφτα,ατςhέ Παράστση τσαι Ανάσταση : 

του Πάνου Μαρνέρη .  

Α  ατςhά Πέφτα  ένι α αμέρα πφι σταυρούκαει το Χριστέ . 

Αφού νι αναγκάνει να ποτσουιθεί το σταυρέ σι τσαι να μπαεί το Σhίνα Γολγοθά τσαι αφού νιε γυμνούκαει, νιε πρανίαει, νιε φκύαει, νιε πετσhοβολήκαει, νιε μαστιγούκαει, νιε βασανίαει νιε καρφούκαει τθο Σταυρέ . Τσαι λίγο μπρου σκωρεθεί κχαράε ύο τσαι νιε δούκαει ξύδι να βρέτσει τα χεία σι τσαι τότθε επέτσε: Αφέγκη μι συχώρε σι ου ‘νι νιουρίζουντε τσι είνι ποίντε .Έντανη ταν αμερα το έθιμο ένι να βάφωει τ’αβουγά, να θύνωει,να ζυμούνουει  τσαι να φτένωει τουρ Αμπριάτσιχοι Γριτσέλε τσαι άντου.

Ατςhέ Παράστσι : Σάμερε κουβάνε ουρανέ, Σάμερε κουβάνα αμέρα …

Το Ατςhέ Παράστσι ένι σκόλη . Γκανένα ό νι δουλέγκου . Είνι κχαμπαήπχουντε το  Χριστέ από το σταυρέ τσαι νι είνι βάντε τθον επιτάφιλε πφι ένι στολιστέ με λαλούιδα  . Είνι μπάντε τον επιτάφιλε τάτσου από τον Άγιε τσαι νι είνι γιουρίζουντε του πορίλε ανάκοντα τον Άγιε, ψάλλουντε το «α ζωά τθον τάφο». 

Έκι πρέπουντα να Σταυρουιθεί να ενταφιαστεί για να ξαναμόλει τθα ζωή, να μόλει α Ανάσταση, Α ψιούχα εφύτζε από το σώμα εζάτσε τον Άϊδη τσαι ξανακάνε. Ενούτθε με το σώμα τσαι Αναστάτθε. 

Με το καλέ να μόλει α Ανάσταση του Χριστού . Με το καλέ να μόλει α 

Ανάσταση τθου ψιούχε τσαι καρδίε  σε όλοι τουρ αντροίποι  τού Πλανήτα  να ναθούμε καλύτεροι αντροίποι. Να λειπέψει α κείνα,α ανισότητα τσαι όλοι οι αρρώστσειε….. ΑΓΑΚΗ…

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

………………….

Η μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα που σταύρωσαν τον Χριστό. Αφού τον ανάγκασαν να φορτωθεί τον σταυρό του και να ανέβει το όρος του Γολγοθά και αφού τον γύμνωσαν, τον χτύπησαν, τον έφτυσαν, τον λιθοβόλησαν, τον μαστίγωσαν, τον βασάνισαν, τον κάρφωσαν στο σταυρό και λίγο πρίν πεθάνει ζήτησε νερό και του έδωσαν ξύδι να βρέξει τα χείλη του . Τότε απευθυνόμενος προς τον πατέρα του είπε: Πατέρα συγχώρεσε τους δεν γνωρίζουν την κάνουν. 

Αυτή την ημέρα το έθιμο είναι να βάφουν τα αυγά να σφάζουν, να ζυμώνουν και να ψήνουν τις λαμπριάτικές κουλούρες και Ψωμιά.

Μεγάλη Παρασκευή: Σήμερα μαύρος ουρανός σήμερα μαύρη μέρα…

Η μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα αργίας κανένας δε δουλεύει κατεβάζουν τον Χριστό  από το σταυρό και τον βάζουν στον Επιτάφιο που είναι στολισμένος με λουλούδια . Βγάζουν τον Επιτάφιο έξω από την εκκλησία και τον περιφέρουν στους δρόμους κοντά στην εκκλησία ψάλλοντάς το :η ζωή εν τάφω …

Επρεπε να σταυρωθεί, να ενταφιαστεί,για να ξανάρθει στη ζωή, να έρθει  η ανάσταση.  Η ψυχή του έφυγε από το σώμα κατέβηκε  στον Αδη  επέστρεψε, ενώθηκε με το σώμα και Αναστήθηκε .

 Με το καλό να έρθει η ανάσταση του Χριστού. Με το καλό να έρθει

η ανάσταση στις ψυχές  και στις καρδιές σε όλους στους ανθρώπους  του πλανήτη και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. 

Να λείψει η πείνα η ανισότητα και όλες οι αρρώστειες …..ΑΓΑΠΗ …..

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *