ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ  ΝΙΧΑΛΗ ΤΣΑΙ ΤΑ ΑΤΖΕΛΙΚΩ ΕΝΙ ΗΙΑ ΝΟΙΤΣΙΑΣΜΑ

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

ΤΙΤΙΝΤΑ ΤΣΑΙ ΠΕΦΤΑ 3–4 του Σετθέμπρη 2021: ΑΤσακωνοπαρέα

Εφύτζερε βρε άρχοντα : του Πάνου Μαρνέρη

αφιερουτε το θίλε μι Νικολακούνη

Σε ποίε να νι αλήερε τσαι Κια να αμογήρε

Πφου θε να ζάρε το Πραστέ τσ’ άν ζάρε τσι θα ποίρε

Με ποίε θα κίερε κρασί με ποίε θα νιλήρε …

Με βάμματα θα φύτσερε τσαι κουητοί θ’αφήρε

Εφύτζερε βρε  άρχοντα  τσ’ ο τόπο ορφανεύε

Εφύτζερε βρέ Τσάκωνα τσ’α Τσακωνιά φτωχεύε

Καλε ξημέρουμα με υγεία .
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Σε Σε ποιόνε να το πεις που να το ομολογήσεις

 πώς να πας στον Πραστό κι αν πας τι θα κάνεις 

με ποιον κρασάκι θε να πιείς  με ποιόνε θα μιλήσεις 

με κλάματα θα φύγεις και ουρλιαχτά θα αφήσεις. 

 έφυγες βρε άρχοντα κι ο τόπος ορφάνεψε

έφυγες βρε Τσάκωνα και Τσακωνιά εφτώχεψε 

καλο ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι με υγεία .

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *