ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Παράστσι τσαι Σάμπα 3–4 του Αωνάρη 2020  : Α Τσακωνοπαρέα 

Αίσωπο #85 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη 

Νία χεούνα έκι περικαούα τον αητέ να νι μάθει να πετήνει τσαι ετήνα.

Έτενη όμως , ο αητέ , νι έκι αποτρέγκου. Αού νι έκι, ότσι έκι ενάγκια τθα φύση να ναϊθει ετσιτάκιου πράμα .  

Ετήνα όμως, α χεούνα, ο ‘κι βάνα νι κάτου τσαι νι έκι θερμοπερικαούα. Ο αητέ το λοιπόν οράτσε τσαι αποράτσε εκιάτσε τα χεούνα με τα νύχια σι τσαι πετατσήε. Ετθάτσε τθα μεσούρανα τσαι από οπά  νι αφήτσε να πετάει . Α χεούνα όμως ο ‘κι πορούα να πετάει τσαι αφού εκχράε τάνου τθου βράχου ενάτθε κοματσιούλια . 

Ο μύθο επνι Θέου να αλεί ό,τσι : Όσοι παρανιάκαει τουρ οργήνειε από του φρόνιμοι τσαι γνωσκιτσοί, νιε πλερούκαει πρεσιού ακριβά τσαι κάτσι βολαί με ταν ιίδε σου τα ζωή . 

Καλε ξημέρουμα Τσακωνιά τσαι εκιού κόσμο τσαι ντουνιά 

……………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

Μιά χελώνα παρακαλούσε τον αετό να τη μάθει να πετά και εκείνη. Αυτός όμως, ο αετός, την απέτρεπε. Της έλεγε, ότι ήταν ενάντια στη φύση να γίνει τέτοιο πράγμα. Εκείνη όμως, η χελώνα, δεν το έβαζε κάτω και τον θερμοπαρακαλούσε. Ο αετός λοιπόν είδε και αποείδε έπιασε τη χελώνα με τα νύχια του και πέταξε. Σηκώθηκε στα μεσούρανα και από εκεί την άφησε να πετάει. Η χελώνα όμως δεν μπορούσε να πετάει και αφού έσκασε πάνω στα βράχια έγινε κομματάκια. 

Ο μύθος θέλει να πει ότι: Όσοι παράκουσαν τις ορμήνειες από τους φρόνιμος και γνωστικούς, το πλήρωσαν πολύ ακριβά και κάτι φορές με την ίδια τους τη ζωή. 

Καλό ξημέρωμα Τσακωνιά κια εσύ κόσμε και ντουνιά.

………………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *