ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σάμερε έν’τςhεί τ’Απρίλη Να ανάψουμε καγκήλι

Όλοι να ποίουμε τάμα Α Έωνη να ποί το Θάμα ….. 

ο ιό για να χαϊθεί , το πλανήτα ήσυχο ν’αφεί 

 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

ΠΑΡΑΣΤΣΙ ΤΣΑΙ ΣΑΜΠΑ 3–4 του Απρίλη 2020 . 

Α Τσακωνοπαρέα : 

Ποίμα Κορωνοϊό #4β: του Πάνου Μαρνέρη ….. 

Ποίερ έν’  δίου σημασία για το γέρου τσαι τα γρία 

Άμα φύτσωει οι γεράδε  θα γλυτούνι τσαι παράδε 

Του συντάξε θα γλυτούνι , τσαι άλλοι θα σι καρπουθούνι

Ακομπέτι βρε καμπτζία ,να αφήουμε τ’αστεία 

Όλοι να συμορφουθούμε τσαι να συλλογιστούμε 

Ότσι τθα παλιοζωή  τάνου σ’έντανη τα γή 

Νια κατσία έν’αραμούα, α παλιά γενιά έκι αούα … 

Να ποίνουμε όλοι το καλέ , θίλοι όλε το τσαιρέ 

Τσι να μου μεούμενε γκανένα ο δοτσικχούμενε 

Να έμε όλοι μονοιαστοί τσαι πρεσιού αγακητοί 

Μιτσά πρεσιού ένι α ζήση, έτρου ένι σιαχτά α φύση 

Όκια τσαι να σκαπεκίσουμε , το φεγγάρι τσαι αν τςhαχίτσουμε

Να ποίουμε κάτσι ο θα μπορέμε ,αφού τόσιου αδένανοι έμε.

Καλε ξημέρουμα. Θιλενάδε τσαι θίλοι .

 

….. ΕΜΕ ΑΡΑΜΟΥΝΤΕ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕ ΝΑΜΟΥ ……. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

———————————————————-

Σήμερα ειν’τρείς τ’Απρίλη Να ανάψουμε καντήλι 

Όλοι να κάνουμε τάμα Ή  Έλωνα να κάνει θαύμα … 

ο ιός για να χαθεί , τον πλανήτη ήσυχο ν’αφήσει 

Ποιός και δίνει σημασία γοα το γέρο και την γριά 

Άμα φύγουν οι γέροι θα γλυτώσουν και παρά. 

Τις συντάξεις θα γλυτώσουν, άλλοι θα τις καρπωθούν. 

Τελοσπάντων βρε παιδιά να αφήσουμε τ’αστεία 

Όλοι να συμμορφωθούμε και να συλλογιστούμε 

Ότι στην παλιοζωή , πάνω σε αυτήν την γή  

Μια κακία μόνο μένει και ποτέ της δεν πεθαίνει .. 

Να κάνουμε όλοι το καλό φίλοι όλο τον καιρό

 το τι μέλλει  να μας έρθει κανένας δεν το ξέρει 

Νάμαστε όλοι μονιασμένοι και πολύ αγαπημένοι 

Μικρή πολύ είναι η ζήση φτειαγμένη έτσι είν’απ’την φύση 

Όπου και να σκαπετίσουμε στο φεγγάρι κι άν περπατήσουμε

Να κάνουμε κάτι δεν θα μπορέσουμε αφού τόσο αδύναμοι είμαστε…

……..Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι…… 

………… ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ …… 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *