ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Παράστσι τσαι Σάμπα 2–3 του Αωνάρη 2021:Α Τσακωνοπαρέα 

Νιτσηταρά #3 : του Σωκήρη Λυσίκατου . 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Οράτσε τσαι αποράτσε ο Ξένε τσαι τθο φευγιό σι αφήτσε να τσιτάτσει από του χέρε σι  ένα πουγκάλι με λίρε για να μη σι δει του χέρε σι τσαι νι ντροκιάσει .. Ο Νιτσηταρά νιάτσε το αρβάλισμα από του λίρε, κιάτσε το πουγκάλι  του χέρε σι τσαι φωνιάε. Γύρε κίσου άντρωπο του Θεού.. Κάτσι  τσιτάε από του χερε ντι, άρε νι μη νι ερέσει γκανένα τσαι νι χάρε .. 

Έμε στέκουντε προσοχή πουρτέσε από το άγαλμα σι ούγειε ένι ερικχούμενε τθαν αυλή του Γεροκομείου τθο Περαία δίπα από τον Άγιε πφι έκι διακονέγκου. Μπράβο τθα Μητρόπολη του Περαία τσαι τθον Εφοπλιστή Βατζέλη Μαρινάκη . Τα μέν Μητρόπολη για το χώρε πφι ορθιάστε το άγαλμα, το δε Μαρινάκη διότσι επλερούτσε όα τα έξοδα . 

Τάχατες α πολικεία κχαράε ποτέ συγνώνη από τον ήρωα Νιτσηταρά ;

Ποτέ ο ‘νι αργά .. Το Πατριαρχείε ταρ Αλεξάντρεια κχαράε συγγνώνη από τον Άγιε Νεκτάριε 80 χρόνου από τσι εσκωρέτθε .. 

Καλέ ένι το λοιπόνου να μνημονέγκουμε έντεοι τουρ αδιτσίλε όπφου του Νιτσηταρά.. Κατά πρώκιου γιατσί ενι νιούμενε σαν ένα ατσhέ συγγνώνη τσαι κατά δέφκιεριου να μαθαίνουει οι νεούτεροι τσαι να μην ποίνωει τα ιίδα λάϊθη , ούγεια είνι έργα τα δολερά διχόνοια. 

ΑΙΩΝΙΑ ΝΤΙ Α ΜΝΗΜΗ δοξαστέ στρατηγό ΝΙΤΣΗΤΑΡΑ……

Ασέβεια ντε δενάνει οι τότθε πολικιτσοί νάνοι

Ντε γυμνούκαει ντε ντούκαει τσαι στσεδόν ντ’στραβούκαει.

Α διχόνοια γκρίνια ενέτζε, α Ελλάδα ποτέ ο κατανέτζε

Απ’ τα κατάρα να ελευτερουιθεί, σπουδαία κίσου να ναϊθεί 

 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι με αγάκη τσαι ομόνοια . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

……..,,

Είδε και ματαείδε ο ξένος και καθώς έφευγε άφησε να του φύγει ένα πουγκί με λίρες, για να μην το δώσει στα χέρια του και  τον προσβάλλει. οΟ Νικηταράς άκουσε το θόρυβο από τις λίρες, έπιασε το πουγκί στα χέρια του και του φώναξε.. Γύρισε πίσω άνθρωπε του θεού, κάτι έπεσε από τα χέρια σου, πάρτο μην το βρει κανένας και το χάσεις.. 

 Καθόμαστε προσοχή μπροστά από το άγαλμα του που βρίσκεται στην αυλή του γηροκομείου στον Πειραιά, δίπλα από την εκκλησία που ζητιάνευε.  Μπράβο στην μητρόπολη του Πειραιά και στον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Την μητρόπολη για το χώρο που στήθηκε το άγαλμα , τον δε Μαρινάκι διότι ανέλαβε όλα τα έξοδα του αγάλματος. 

 Αραγε η πολιτεία ζήτησε ποτέ συγνώμη από τον ήρωα Νικηταρά; Ποτέ δεν είναι αργά… Το πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας, ζήτησε συγγνώμη από τον άγιο Νεκτάριο 80 χρόνια μετά τον θάνατο του. κ

Καλό είναι λοιπόν να μνημονεύουμε αυτές τις αδικίες, όπως αυτή του Νικηταρά . Κατα πρώτον γιατί ακούγεται σαν μία μεγάλη συγγνώμη και δεύτερον για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην κάνουν τα ίδια λάθη τα οποία είναι έργα της δολερής διχόνοιας. 

…. Αιωνία σου  η μνήμη δοξασμένε στρατηγέ Νικηταρά……

Ασέβεια σου έδειξαν οι τότε πολιτικοί νάνοι.. 

σε γύμνωσαν σε έδειραν και σχεδόν σε τύφλωσαν

Η διχόνοια γκρίνια έφερε, η Ελλάδα ποτέ δεν κατάφερε

από την κατάρα να λευτερωθεί σπουδαία πάλι να γενεί

  τάχα θα γίνει αυτό  ποτέ; η έτσι θα’ναι όλο τον καιρό

Καλε ξημέρωμα φιλενάδες τσαι φίλοι με αγάπη και  ομόνοια.. 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *