ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Όα ένταοι τα χάματα κάποτε ήγκιαει γιομάτα ζωή. Καμπτζιοβόλια να δρανήντωει μαζί με τα ριουφάλια κάτου από τουρ αλιοχράε ανέμελα ..

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Παράστσι τσαι Σάμπα 28–29 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Το μαντρί του Χρήστου Κορόγου(Μίγκα): του Πάνου Μαρνέρη .

Ούτε τσαι σ’έγκεινη το μαντρί ένι θυνηκχούμενε ποτέ αντροίποι νι κατούνα .   Ο Χρήστο Ο Κορόγο ( Μίγκα) έκι έχου τσα άλλιου μαντρί τθα Παλιόχωρα. Όρπα έκι έχου το νοικοτσιουρίε σι. Έκι έχου ατσhά οικογένεια εφτά καμπτζία . Έξε υζοί , το Νικόα,το Ντίνο, το Λία, τον 

Αριστείδη, το Μίμη, το Γιώργο τσαι νία σιάτη ταν Ερήνη . 

Προφανώς έκι τσαι έγκεινη δικό σι μαντρί . Έκι καλέ νοικοτσιούρη . Έκι έχου προύατα σαν εζού νιε θυνήμα . Έκι τσαι καλέ τεχνίτα τθα ζιπούνια . Ένι τσαι έγκεινη το μαντρί τσαι καλιούτσhι απαραματά έρμα ογή τσαι πάρα πρεσσοί χρόνου. Ου νι παραπονεγγούμενα απλά είνι ερικχούμενα,έστω τσαι σαν βρονταήματα, για να θυνήντωει νάμου ότσι τσαι ένταοι κάποτες κακοιτσήτθαει τσαι ήγκιαει κομμάκι σε νία παλιά τσαι αλαργευτά εποχά  … Είνι τσαι ένταοι έχουντα του διτσοί σου ιστορίλε, τα δικά σου μυστικά , του διτσοί σου νοικοτσιούρηδε, πφι εφύγκαει τσαι ενάτθαει ένα αλαργηνέ επφέρη….. τσαι ένα λησμονετέ πέρσι …. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Το μαντρί του Χρήστου Κορολόγου (Μίγκα).  Ούτε και σ’ αυτό το μαντρί θυμάμαι ποτέ ανθρώπους, ή κοπάδι.  Ο  Χρήστος Κορολόγος (Μίγκας) είχε κι άλλο μαντρί στην Παλιόχωρα.  Εκεί ήταν το νοικοκυριό του. Είχε μεγάλη οικογένεια, εφτά παιδιά, έξη γιους: 

Τον Νικόλα, τον Ντίνο, τον Ηλία, τον Αριστείδη, τον Μίμη, το Γιώργο και μία κόρη την Ειρήνη.  Προφανώς ήταν κι αυτό δικό του μαντρί. Ήταν καλός νοικοκύρης.  Είχε πρόβατα όταν εγώ τον θυμήθηκα. Ήταν και καλός τεχνίτης στα ζιπούνια. (Τσακώνικα αμάνικα τρίχινα  γυναικεία πανωφόρια). 

 Έχουν παραμείνε,  αυτό το μαντρί και καλυβάκι έρημα για πάρα πολλά χρόνια.  Δεν παραπονιούνται απλά υπάρχουν, έστω και σαν  ερείπια για να μας θυμίζουν ότι κι αυτά κάποτε κατοικήθηκαν και ήταν κομμάτι μίας παλιάς και αλαργηνής εποχής.  Έχουν και αυτά τις δικές τους ιστορίες  και τα δικά τους μυστικά, τους δικούς τους νοικοκυραίους  που έφυγαν κι έγιναν ένα μακρινό χθες….. και ένα ξεχασμένο πέρυσι……

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *