ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α όμορφο Σίσσυ Ζαρόκωστα ένι έχα τον όγο . Καμαρούετε τα όμορφα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . Ένι α πρώτε βοά πφι ένι ποία βίντεο .

Καμπτζί μι μπράβο . Ένι κιστίου τσαι εμού θα ποίετε το χρίε νιούμου…τσαι θα παινέψετε τα προσπάιθα  του καμπτζίου. 

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….Σίσσυ Ζαρόκωστα. 

Παράστσι τσαι Σάμμπα 25–26 του Νοέμπρη2022:ΑΤσακωνοπαρέα .

Κουιτέ#111:απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πανο Μαρνέρη.

Α Μαρία Τσαπάρα ενάτθε το 1903 τθαν τάνου Κλειτορία( Καρνέσι)

από τον Παναγιώτη Αντριανόπουλε, έμπορα τσαι τα Κατερίνα Ρέλου. 

Έκι έχα ένα αϊθή γιατρέ το Γιώργο τσαι δύου αϊθέ, τα Σοϊθία τσαι ταν Παναγιώτα. Το 1937 σρεφανούτθε το Χρήστο Τσαπάρα . Βοηθήτσε πρεσσιού τουρ αντροίποι σι . Σκωρέτθε το 1998 . 

Τασ’το στήθη α συμφορά, σαν το τσύμα έν’πολυμπρίζα

Σιούρα ένι το βαριού μι βήμα σ’ένα μνήμα … 

Τα Δέφτερα εντούτσε α κχαμπάνα . Μαζούμαει όλοι κάτου τθο σκολείε , χουριςτά οι γουναίτσε με  τα καμπτζία, από τουρ ατσhοίποι.

Έμαει απότσου από το σκολείε σαν εκάνε α Γλυτσερία τσαι επέτσε νάμου. «Ο ήλιε τα Μιτσά Ασία. Ατσhέ κακό θα ‘ρέσει νάμου σάμερε . Τσαι ενάτθε έκεινη πφι ενάτθε . Τθα δύου  χουρίσματα έμαει τα γουναικοκάμπτζιουα τσαι τθο τρίτε οι ατσhοίποι. 

Αγάκη τθου καρδίε νάμου . Α ούρα α κα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Η Μαρία Τσαπάρα γεννήθηκε το 1903 στην πάνω Κλειτορία. (Καρνέσι)  από τον Παναγιώτη Ανδριανόπουλο έμπορο και την Κατερίνα Ρέλου. Είχε έναν αδερφό γιατρό τον Γιώργο και δύο αδερφές, την Σοφία και την Παναγιώτα. Το 1937 παντρεύτηκε τον Χρήστο  Τσαπάρα .  Βοήθησε πολύ τους ανθρώπους της.  Πέθανε το 1998. 

Μέσα στο στήθος η συμφορά,σαν το κύμα πλημμυρίζει,

 Σέρνει το βαρύ μου βήμα σ’έν μνήμα .

 Τήν Δευτέρα χτύπησε η καμπάνα.  Μαζευτήκαμε όλοι κάτω στο σχολείο χωριστά οι  γυναίκες με τα παιδιά από τους άντρες. Είμαστε απέξω από το σχολείο σαν ήρθε η Γλυκερία και μας είπε: 

«Ο ήλιος της μικράς Ασίας. Κακό μεγάλο θα μας έβρει σήμερα»

Και έγινε εκείνο που έγινε.  Στα δύο δωμάτια είμαστε τα  γυναικόπαιδα και στο τρίτο οι άντρες. 

Αγάπη στις καρδιές μας. Η ώρα η καλή φιλενάδες και φίλοι με υγεία .

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *