ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστσι τσαι Σάμπα 24–25του Σετθέμπρη2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Γαστένιτσα Σετθέμπρη 2021: του Πάνου Μαρνέρη. 

Πάσα βοά πφι ένι παρίου τα Γαστένιτσα ένι χαιρούμενε .. 

Αν τσαι α σαμερινά ναμέρα ένι μπετθέ με σύγνεφα τσαι λίγο χλιβερά εζου ένι χαρετέ . Νι ένι αγαπού εγκεινη το χωριουδάτσι τα Τσακωνιά. 

Νι ένι αγαπού για τα φυσικά σι ομορθία ,έατα, Καρυέ, τσερασίε, Γαστενίε αλλά τσαι για τα πάστρα σι.Ένι πεντακάθαρε από άκρα  σ’άκρα, Ως τσαι οι κάδοι σου είνι βαφτεί τσαι ζωγραφιστοί . 

Οι τσέλε όλοι με ταν παραδοσιακά πάκα του στεπέ σου,με τα πανέμορφα σου ξουστάγια, τσαι όλοι φρεσκοπετσιλιστοί . 

Οι πορίλε σου, τα σοκάτζα,πακοστρουτά σαρουτά τσαι παστρικά.

Οι τσέλε όλοι στολιστοί με ωραία τσαι πανέμορφα λαλούιδα . 

Ολσιου για τουρ αντροίποι σι τσι να αλήου . Ο ένα πιο καόκαρδε από τον άλλε αλέστα να ντι υποδετθούνει τσαι να ντι καοσωρήσωει . 

Έντεοι  του χρόνου πφι ένι έγκου τσαι παρίου τα Γαστένιτσα ενιουρήα το καλέ μι θίλε το Σωκήρη το Στενιώτα . 

Με το Σωκήρη έμε έχουντε πρεσσά τσοινά .  Ένα από ένταει ένι α αγάκη για τα γρούσσα νάμου . 

Όποτε έμε ερικχουμένει ΕΜΕ συζητούντε για ούρε . Θέμα νάμου πάντα α γρούσσα . Να έσι κα θίλε μι τσαι ντ’ένι φχαριστού για τα θιλία ντι τσαι τα φιλοξενία ντι .. Ο θεό να ντ’έχει κά 

Από τα Γαστένιτσα καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία . 

………….ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………….

Κάθε φορά που έρχομαι στην Καστάνιτσα χαίρομαι. 

 Αν και η σημερινή μέρα είναι σκεπασμένη με σύννεφα και λίγο θλιμμένη, εγώ είμαι χαρούμενος. Το αγαπώ αυτό το χωριό της Τσακωνιάς. Το αγαπώ για τη φυσική του ομορφιά, τα έλατα τις καρυδιες, τίς κερασιές, τις καστανιές,αλλά και για την καθαριότητα  του.  Είναι πεντακάθαρο από άκρη σε άκρη, ως και οι κάδοι του είναι βαμμένοι και ζωγραφισμένοι. Τα σπίτια τους όλα με την παραδοσιακή πλάκα στις σκεπές τους, με τα πανέμορφα τους μπαλκόνια.  Όλα τα

σπίτια  φρεσκοασπρισμένα.  Οι δρόμοι τους,τα σοκάκια τους πλακοστρωμένα, σκουπισμένα και παστρικά, Τα σπίτια όλα στολισμένα με ωραία και πανέμορφα λουλούδια.  Όσο για τους ανθρώπους της,τι να πω;  ο ένας πιο καλόκαρδος από τον άλλον και έτοιμοι να σε υποδεχτούν και να σε καλοσωρίσουν.  Αυτά τα χρόνια που έρχομαι και πάω στην Καστάνιτσα, εγνώρισα τον καλό μου φίλο τον Σωτήρη τον Στενιώτη . Με το Σωτήρη έχουμε πολλά κοινά . Ένα από αυτά είναι η αγάπη για τη γλώσσα μας. Όταν βρισκόμαστε συζητάμε για ώρες, θέμα μας πάντα η γλώσσα. 

 Να είσαι καλά φίλε μου και σ’ ευχαριστώ για την φιλία σου και την φιλοξενία σου, ο Θεός να σ’ έχει καλά. 

 Από την Καστάνιτσα καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι με υγεία. ……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *