ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Όμορφο Λενάτσι . Ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού σιάτη μι . 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Ελένη 

Παράστσι τσαι Σάμπα 24–25 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #73 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη… 

 

Α Άννα Χατζή ενάτθε το 1906 τθαν Ύδρα από το Θόδερε Χαρμαντά τσαι  ταν Μπήλιω Κουλούρα . Έχα έκι δύου αϊθήνε το Γιώργο τσαι το Νιχάλη . Το 1933 Στεφανούτθε το Γιώργο Χατζή , δάσκαλε, τσαι αποχκήαει δύου καμπτζία το Παναγιώτη τσαι το Θόδερε . Το 1938 ο Γιώργο Χατζή από ταν Ελασσόνα πφι έκι διοριστέ, άτζε μετάθεση για τσαι εζάτσε με ταν οικογένεια σι τθα Καλάβρυτα . Ύστερα από πέντε χρόνου το 1943  εφονέφτε από του Γερμανοί . Από ταν αμέρα έτανη α Αννιώ έκι τσαι Μάτη τσαί αφέγκη . Τραβήε πρεσσά για να ζεί τα καμπτζία σι.. Εχάτσε τσαι ένα καμπτζί τουρ αμέρε έτεοι τα συντέλεια . 

Επεραήε σκληρά τσαι  ατσhά φτώχεια από τσι  εχάτθε ο άντρωπο σι  . Εστάτθε όμως τθο μπόι σι, αν τσαι πρεσσιού νέα, τσαι εκιμήτσε έτρου τον νιαυτέ σι , τα καμπτζία σι τσαι τον αδικοχατέ άτσhωπό σι .

Σκωρέτθε το 2006……Έκι τίμιε,περήφανε, ηθικά,τσαι καλλιεργητά γουναίκα . Έκι αγαπούα τον άτσhωπό σι ως τα τελευταία σι .

Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου τσαι αγάκη γιά τον δίπα νάμου . 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

…..

Η Άννα Χατζή γεννήθηκε το 1906 στην Ύδρα από τον Θόδωρο Χαρμαντά και την Μπήλιω Κουλούρα . Είχε δύο αδέρφια τον Γιώργο και τον Μιχάλη. Το 1933 παντρεύτηκε τον Γιώργο Χατζή δάσκαλο, και απόκτησαν δύο παιδιά τον Παναγιώτη και τον ΘόδωροΤο 1938 ο Γιώργος Χατζής από την Ελασσόνα που ήταν διορισμένος, πήρε μετάθεση και πήγε με την οικογένεια του στα Καλάβρυτα.  Ύστερα από πέντε χρόνια το 1943 φονεύτηκε από τους Γερμανούς. Από την ημέρα εκείνη η Αννιώ ήταν η μητέρα και ο πατέρας. Τράβηξε πολλά για να ζήσει τα παιδιά της. Έχασε και ένα παιδί τις ημέρες της καταστροφής. Πέρασε σκληρά και μεγάλη φτώχεια αφότου χάθηκε 

ο άντρας της. Στάθηκε όμως στο μπόι της, και πολύ νέα, και ετίμησε έτσι τον εαυτό της, τα παιδιά της, και τον αδικοχαμένο άντρα της. Πέθανε το 2006. Ήταν και μια περήφανη, ηθική και καλλιεργημένη γυναίκα. Αγαπούσε τον άντρα της ως τα τελευταία της….

…Να έχουμε την υγεία μας και αγάπη για τον πλαϊνό μας …

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *