ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….,

Παράστσι τσαι Σάμπα 22–23 του Οχτώμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Ερήνη τσαι Λένα  #2: του Πάνου Μαρνέρη 

—Ερήνη κια έσι.. 

— Ο ‘σι αούα μι κοροϊδέγκα μ’έσι; 

—Γιατσι να ντι κοροϊδέψου;

—Ο ‘νι απουρτέσε ντι, τσι μ’έσι ρωτούα κιά ένι; Έτρου να ερικχούμαει σε κουβέντα ;

—Πφουρ έσι, έμα  θέα να ντι ρωτήου , αλλά κιά αφήνα έσι τσίπτα να τσιτάτσει χάμου ;

—Πφουρ έσα θέα να νι κατάβου να νυρίσου τα νύχια μι ;Κα ένι τσι να έχου;

— Καλέ ο κειράε ντι το μπόλι ; 

— Ούτε πφι νιε μποίκα ακόνη.. 

— Ουουου τσι έσι στέκα βρέ χάιντε να προφτάσερε…..

— Γιατσι, τσι έσι φοζουμένα,να μπάτσε σουστούνει;

—Να σουστούνει; όχι δα, ο ‘νι κιστία νι… 

— Τότθε; 

—Ορή να ξενιάσερε κακότθο.. 

—Εκιού ξενιάερε  έδαρη ; 

—Γιάκεινη ο με ποίντε νι ;

—Κια να ξέρου εζού εκιού νιε μποίτσερε… αλλά ο ‘σι αούα μι ετίου ντε κειράε . 

— Βρε το σκούφο μ’άε.. τςhεμάγρε, κομάρε, ατθαεία τσαι δέκατα, άφε πφι όνι ουζhίζα τα χέρα μι .

— Τσαι έσι θέα να ζάου να νι ποίου εζού; Ο Θύκαει…. 

— ότσι τσαι να ένι, ένι καλύτερα από το να σκωρεθείρε.. 

— Βρε κάτσει τα γρούσσα ντι παλιογρουσούζικο… 

..Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι, να κχοντουθούμε γεροί …

Το μπόλι ενεί να ποίουμε, τα πλεμονάρα κίσου να νι αφήουμε

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

………

—Ειρήνη που είσαι;

—Δεν μου λες με κοροϊδεύεις;

—Γιατί να σε κοροϊδέψω;

—Δεν είμαι μπροστά σου, τι  με ρωτάς που είμαι, έτσι για να βρισκόμαστε σε κουβέντα; 

—Πως είσαι ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά που αφήνεις εσύ κάτι να πέσει κάτω;

—Και που να  το καταλάβω, να μυρίσω τα νύχια μου;  καλά είμαι τι να έχω.. 

—Καλά δε σε πείραξε το εμβόλιο;

—Ούτε που το ‘κανα ακόμα… 

—Ουου τι κάθεσαι βρε τρέξε να προλάβεις.. 

—Γιατί φοβάσαι μήπως και τελειώσουν; 

—Να τελειώσουν ; όχι δα δεν το πιστεύω.. 

—Τότε ;

—Να να ξένιασειs , που να πάει στο κακό  να πάει . 

—Εσυ  ξένιασες τώρα ;

—Γι’ αυτό δεν το κάνουμε ;

— Που να ξέρω εγώ, εσύ το έκανες, αλλά δε μου λες εσένα σε πείραξε; 

—Βρε το σκούφο μου άλλαξε, τρεμούλες, κομμάρες,σήκωσα και δέκατα , άσε που δεν ορίζω(αισθάνομαι) το χέρι μου.. 

—Και θέλεις να πάω να το κάνω εγώ; δε σφάξανε…

—Ολτι και να είναι είναι καλύτερο από το να πεθάνεις.. 

—Βρε δάγκωσε τη γλώσσα σου παλιογρουσούζικο….. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, να κρατηθούμε υγιείς . 

Τό εμβόλιο εμείς να κάνουμε, την πνευμονία πίσω μας ν’αφήσουμε  

…..…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *