ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Παράστσι τσαι Σάμπα 22–23 του Γενάρη 2021 : Α Τσακωνποπαρέα

Παππού εγγονε # 96 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

— Παππού μι άλε μι πφουρ επεραήερε του γιορτέ ; 

— πφου να περαήτσου σιάτη, μι όπφουρ όλε ο κόσμο, κλειστέ τάσου άμα έσι ο ‘σι μπορού να χαρείρε .. 

— Έα βρε παππού άφε τα παράπονα … 

— Ου ‘νι παράπονα σιάτη μι .. με ρωτήτσερε τσαι ντ’απογήμα .. α τσερά Αλήιθα ένι … 

— Ενίου σα παράπονα μ’ενιάτθαει .. 

— Σιάτη μι φχαριστού ντι πάσιου για το δώρε ντι, ταν εφτσή μι νάχερε ότσι κιάνερε του χέρε ντι μάαμα να γίνεται . 

— Να έσι κα παππού μι , τσαι εζου ντ’ ένι φχαζhιστούα για το δώρε πφι με μποίτσερε . 

— Καμπτζί μι σάτση ένι για σετίου νία δύσκολε χρονία , τσαι με τα σκολεία κλειστά ένι ακόνη πιο δύσκολε.  

— Ναι παππού μι αλλά ο ‘νι πορούα να ποίου κάτσι για έγκεινη .. έτρου όπφουρ εκάναει τα πράματα ο Θεό να βάλει τα χέρα σι . 

—Να καμπτζί μι το πρώτε όγο νι ένι έχουντα το σταμάκισμα σε έντανη ταν αρρώστσια .. 

— Ναι, ανέ με το καλέ τελειούει έγκεινη όλιου να ησυχάσωει  όλοι οι λαοί τσαι απέ έμε ορούντε, ότσι τσαι να ποίουμε τσαι ότσι τσαι να αλήουμε , τσίπτα ό ‘νι γινούμενε . 

— Δίτσηε έσι έχα καρδία μι, ένι πρέπουντα να ποί το κύκλε σι να ερεστούνει τσαι τα φάρμακα , α αρχά ενάτθε με τα μπόλια τσαι όα νία χαρά θα ζάνει 

— Αμήν παππού μι … 

Ο ήλιε ό ‘νι λαμπερέ μαειδέ ο Ορίζοντα έν’ καθαρέ 

Α Θάασσα φουρτουνιαστά, α φύση όα  αρρωστητά

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι υγεία τάνου από όα .. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

……..

—Παππού πές μου πως πέρασες τις γιορτές ;

—Πως να περάσω κορίτσι μου,όπως όλος ο κόσμος , άμα είσαι κλεισμένος μέσα, δεν μπορείς να χαρείς . 

—Έλα βρε παππού άσε τα παράπονα ..

— Δεν είναι παράπονα κορίτσι μου, με ρώτησες και σου απάντησα, 

η ξερή αλήθεια είναι . 

— Εμένα σαν παράπονα μου ακούστηκαν . 

—Κορίτσι μου σ’ευχαριστω πολύ για το δώρο σου, την ευχή μου νάχεις ότι πιάνεις στα χέρια σου μάλαμα να γίνεται . 

—Ναπσαι καλά παππού και εγώ σ’ευχαριστώ για το δώρο που μου έκανες.. 

—Παιδί μου φέτος για σένα είναι μια δυλσκολη χρόνια και με τα σκολεία κλειστά είναι ακόμα πιο δύσκολα . 

—Ναι παππού μου αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι αυτό, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Θεός να βάλει το χέρι του . 

—Ναι παιδί μου τον πρώτο λόγο ( πρωτεραιότητα) έχει το σταμάτημα αυτής της αρρώστειας . 

—Ας με το καλό τελειώσει όλο αυτό, να ησυχάσουν όλοι οι λαοί και μετά βλέπουμε, ότι και να κάνουμε  και ότι και να πούμε τίποτα δεν γίνεται . 

—Δίκιο έχεις καρδιά μου πρέπει να κάνει τον κύκλο του να βρεθούν και τα φάρμακα η αρχή έγινε με τα εμβόλια και όλα μία χαρά θα πάνε —Αμήν παππού μου..

Ο ήλιος δεν είναι λαμπερός ούτε κι ο Ορίζοντας ειν’καθαρός

Η θάλασσα ειν’φουρτουνιασμένη ,η φύση όλη αρρωστημένη 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι υγεία πάνω απ’ όλα

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *