ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Παράστσι τσαι Σάμπα 20–21του Μάτζη2020: Α Τσακωνοπαρέα 

Κορωναϊο #1α  : Του Πάνου Μαρνέρη 

Κάκια θίλοι έμα ζατέ μουτσούνα ο’ μα έχου φορεστέ

Όλοι οι άλλοι ίγκιαει φορούντε τσαι όπφου μι ήγκιαει θωρούντε 

Αγριευτά πρεσσιού ξοικάνι, με τουρ εψιού άκια να μι φάνι… 

Πάσιου τότθε εφοζάμα τσαί μπουχό θίλοι ενάμα .

Χεραψίλε να μη δίτε, με τουρ αγκώνε αφρά ντουθείτθε

Έτρου  να χαιρεκιστείτθε τσαι απέ ξεκουγκιστείτε

Σε μπουζhιούλι να γκριουφείτε 

Το φέσιμπούκι όλοι να  ζάτε, τας’τθο ιντερνέτι να μπάτε 

 νέα για το κορωναϊό να νιάτε ,να μάθετε τσαί  να οράτε. 

 

Ένα ακόνη τελευταίο, όλοι θα περάμε Κτέο 

Κίσου να κυκλοφορέμε,σίγουροι όλοι να έμε 

Ότσι ΕΜΕ όλοι καθαροί, από κορώνε τσαι ιοί 

Ε ι  ζευγάρια άμα οραθήτθε οράτε μπάτσε θιληθήτθε ;

Τθουρ εψιού να ξοικαστήτε τσαί απέ δρόνια να κχριστήτε 

Να μοσκοσαπουνηστήτθε τσαί κορκαΐδι να ναθήτε . 

Εμπαλήτσε τσαι φιρμάνι, το υπουργείε μάνι μάνι

 Τα συνέδρια  μη ναθούνι, τα αδέσποτα όα να μαζουτθούνι 

Τσαι σε μάντρε να κλειστούνι, οι κατσιούλε τσαι οι κούνοι 

……..Καλε ξημέρουμα ….. 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

————————————————-

Κάπου φίλοι είχα πάει, μάσκα δεν είχα φορέσει

όλοι οι άλλοι εφορούσαν και όπως με θωρούσαν 

αγριευτά πολύ κοιτούσαν,με τα μάτια θα με έτρωγαν 

πολύ τότε φοβήθηκα και μπουχός έγινα.

Χειραψίες να μη δώσετεμε τους αγκώνες απαλά χτυπηθείτε 

έτσι να χαιρετιστείτε και μετά ξεκουμπιστείτε 

σε κρυφή γωνία κρυφτείτε.

Στο φέισμπουκ όλοι να πάτε μες στο ίντερνετ να μπείτε 

νέα για τον Κορωναϊό να ακούσετε να μάθετε και να δείτε.

Ένα ακόμη τελευταίο, όλοι να περάσουμε ΚΤΕΟ 

πίσω να κυκλοφορούμε σίγουροι όλοι να είμαστε 

ότι είμαστε καθαροί, από κορώνες και ιοί.

Έ ι…. ζευγάρια αν ειδωθείτε,κοιτάτε μήπως φιληθείτε; 

Στα μάτια κοιταχτείτε και μετά τρέξτε να πλυθείτε 

να μοσχοσαπουνιστείτε και πεντακάθαροι να γινήτε.

Έβγαλε και  ανακοίνωση, το υπουργείο μάνι μάνι 

τα συνέδρια μη γίνουν,τα αδέσποτα όλα να μαζευτούν.

Και σε μάντρες να κλειστούν, οι γάτες και οι σκύλοι …

καλο ξημέρωμα …

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *