ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστσι τσαι Σάμπα 20–21του Αγούστου 2021…

Κχαρόαβρε #3 : του Πάνου Μαρνέρη … 

Εκιού τσι έσι αντεχούμενε, να μόλει γκανιά μπόρα;

Ταράτσου  λίγο Χριστσιανέ εδάτσε όα α χώρα…

Κουβάνα χαμπέρια σούκαει,κχάρα οι Σhίνοι κιάκαει

Οι πλεύρε τσαι οι λότζοι σου, κόςhαλε όα νάτθαει. 

Τσαι ο άντρωπο ανήμπορε, πουρτέσε το Θερίε

Τθαείε του χέρε αψεά, παντέχου ένι… ποίε;

Τθο Διάστημα βρέ άντρωπο , καταφύγια  σιάερε 

 Σε πύραυλοι εμπάτσερε τσαι το φεγγάρι εζάτσερε. 

Φευρέσε μποίτσερε πρεσοί, εσιάερε μπόμπε ατομιτσοί

Έγκεινη ο ‘κι σούντα ντι,… εσιάερε τσαι πυρινιτσοί

Όκια εσ’ Θέου να σ’απολύνερε, με ένα τάραμα πφι θα ποίνερε

Τα συντέλεια να φερίτσερε, μ’ ένα κουγκί πφι θα πατήνερε.

Μα έδαρη ένι δέσα α φωλήα ντι… κιά είνι τα εργαλεία ντι;

Τσίπτα ο σι έχου ερεστέ, βρε άντρωπο καταρατέ

Για τα συντέλεια μοναχά, βρε φαταούλα τσερατά 

Τσ’εφταίαει τα Δεντρικά; τα όμορφα τα ζωντανά;

Να τθάρε τσαι να φύτσερε τάνου απ’ το πλανήτα,

χαραμοφάη, άχριστε, λεχρίτα τσαι κοπρίτα.

Άφε τα φύση ήσυχο, του λότζοι να λογγούνει

Να ερέσει ταν υγεία σι , οι πληγάε σι να βούνει. 

Με το καλέ να ξημερουθούμε, με υγεία και χουρίς τουρ ικχάρε..

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

……………….. 

Εσύ τι περιμένεις να έρθει κάποια μπόρα;

 κουνήσου λίγο χριστιανέ κάηκε όλη η χώρα.

 Μαύρα μαντάτα έφτασαν φωτιά τα βουνά έπιασαν

 οι πλευρές και η λογική του αποκαΐδια όλα γίναν

 Και ο άνθρωποςανήμπορος μπροστά στο θηρίο

σήκωσε τα χέρια του ψηλά και περιμένει ποιον ;

Στο διάστημα βρε άνθρωπε καταφύγια έφτιαξες,

 σε πύραυλους  εμπήκες και στο φεγγάρι πήγες . 

Εφευρέσεις έκανες πολλές έφτιαξες βόμβες ατομικές, 

εκείνο δεν σου έφτανε, έφτιαξες και πυρηνικές,

 όπου θέλεις να τις στέλνεις με μια κίνηση που θα κάνεις. 

Την καταστροφή να φέρνεις με ένα κουμπί που θα πατάς. 

 

Μα τώρα καίγεται  η φωλιά σου, που είναι τα εργαλεία σου;

 Τίποτα τίποτα δεν έχεις βρεί, βρε άνθρωπε καταραμένε.

 Για την καταστροφή μοναχά, βρε φαταούλα κερατά,

  Τι σου φταίξαν τα δέντρα; τα όμορφα τα ζώα;

 

Να σηκωθείς να φύγειςαπό τον πλανήτη

 χαραμοφάη άχρηστε λεχρίτη και κοπρίτη 

Άσε τη φύση ήσυχη,τους λόγγους να λογγόσουν 

να να έβρει την υγεία του οι πληγές της να επουλωθούν .. 

Με το καλό να ξημερωθούμε με υγεία και χωρίς φωτιές . 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *