ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Παράστσι τσαι Σάμπα 2–3 του Απρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #170 : του Πάνου Μαρνέρη…

 

Αψεά = υψηλά 

Βάμα= κλάμα 

Βάνε, βανατσία, βανί= αρνί,αρνάδα, αρνάκι 

Βαΐζι= σκοπός 

Βατσιούλι = νεράκι 

Βαγιόλι = πάνινη πετσετούλα σκουπίσματος

Έντανη α τσέα ένι τςhίπατε ,πρεσιού αψεά = αυτό το σπίτι είναι τρίπατο, πολύ ψηλό … 

Ο ‘σι αούα μι τσι βάμα εμποίτσε α έρμο Νικοού για το χαμό τα πεθερά σι ; Δεν μου λές τι κλάμα έκανε η έρημη Νικολού για τον χαμό  της πεθερά της;

Το βάνε θα νι θύουμε τ’ Αμπρία, τα βανατσία θα νι κχοντούμε, τσαι το βανί να ατςhαιρένει τσαι θα ‘ράμε….. = Το αρνί θα το σφάξουμε για Λαμπρή, την αρνάδα θα την κρατήσουμε και το αρνάκι να μεγαλώσει και βλέπουμε

Έτενη ο ξένε επέτσε ένα τραγούϊδι!εκι έχου ένα βαΐζι τσι να ντ’αλήου!

Εκείνος ο ξένος είπε ένα τραγούδι ! Είχε ένα σκοπό τι να σου πώ!

Αμ ο ‘τθε έχουντε πετέ το ύο βατσιούλι γιάκεινη νι έτθε τσυχήντε.=

Αμ δεν έχετε πεί το νερό νεράκι γι αυτό και το χύνεται….

Ορή να βάλερε τα κχριστά τσαι σιδερουτά βαγιόλια τθο τραπέζι μη ναθούμε σεργούνι νιάτσερε !!! = Να να βάλεις τις πλυμένες και σιδερωμένες πετσέτες στο τραπέζι μην γίνουμε ρεζίλι, άκουσες!!!

Με το καλέ να ξημερουθούμε .. = Με το καλό να ξημερωθούμε ..

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *