ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Παράστσι τσαι Σάμπα 19–20 του Σερικχή2020: Α Τσακωνοπαρέα : 

Παππού εγγονέ#86 : του Πάνου Μαρνέρη … 

—Ορή σιάτη μι να ναθείρε γιατρίνα τσαι τον ιπποκράτειε όρκο πφι θα δείρε να μη νι καταπατήερε ποτές. 

— Θα σπουδάσου  παππού τσαι  ένι θέα να νιουρίσου γιατροί από όλε το κόσμο… 

—Έτρου μπράβο σιάτη μι να ταξιδέψερε σε όλε το κόσμο να έτζερε σε όα τα σεμινάρια τσαι να ναθείρε τρανά τσαι διάσημο .. 

—Παππού ο θα νι ποίου για να ναθού διάσημο…

—Αλλά γιατσί θα νι ποίερε σιάτη μι; 

— Έντανη α παλιοαρρώστσεια παππού να μου κιάτσε τον ύπρε γιάκεινη εσκωρέτθαει τόσοι αντροίποι . 

—Ουουου οπά ταν Αμεριτσή ακόνη είνι πενάκχουντε αβέρτα σιάτη μι.

—Ένι πρέπουντα να νάτσει το σύστημα για τα παγκόσμιε υγεία .. 

—Για άλε μι για άλε μι σιάτη μι  ετσιτάπα κουβέντε ένι Θέου να νίνου . 

—Ορή παππού ο ( ΠΟΥ )ένι πρέπουντα να ένι από γιατροί  τσαι κάθε κράτη να έχει τουρ αντιπροσώποι σι . 

—Καλέ μ’ένι νιούμενε αλλά ποίε θα σι πλερούτσει έντεοι όλοι σιάτη μι; 

— Γκανένα παππού . 

— Κια θα ερέσερε ετσιτάπα Άγιοι αντροίποι σιάτη μι; Όρεγη όκια τσαι να ζάρε είνι στέκουντε με τα χέρα ανοιτθά17 —18  . 

— θα ανταμούκχουει νια βοά το μήνα για τςhεί τέσσερι ναμέρε τσαι ένταει τα έξοδα θα πλερούκχουντε από όα τα κράτη το κάθε κράτη για τον αντιπρόσωπο σι … 

— Τσαι έγκεινη ένι σούντα όρκο μι ; 

— Σούντα τσαι παρασούντα ένι …. 

Καλε ξημέρουμα .. Όχι όπλα για να σκωτούνει ο ένα τον άλλε 

Αλλά να οράμε πφου θα βοηθήνουμε ο ένα τον άλλε ..

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

………….

— Να κορίτσι μου να γίνεις γιατρίνα και τον όρκο του Ιπποκράτη που θα δώσεις ποτέ να μην τον καταπατήσεις .. 

— Θα σπουδάσω παππού και θέλω να γνωρίσω γιατρούς από όλο τον κόσμο . 

—Έτσι μπράβο κορίτσι μου α τα ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο να πηγαίνεις σε σεμινάρια να γίνεις τρανή και διάσημη 

—Παππού δεν θα το κάνω για να γίνω διάσημη …

—Αλλά γιατί θα το κάνεις κορίτσι μου;

—Αυτή η παλιοαρρώστεια παππού μας έπιασε στον ύπνο, γι αυτό πέθαναν τόσοι πολλοί ανθρώποι … 

—Ουουου έκει στην Αμερική ακόμη πεθαίνουν συνεχώς κορίτσι μου…

—Πρέπει να αλλάξει το σύστημα για την παγκόσμιο υγεία .. 

—Για πές μου για πές μου τέτοιες κουβέντες θέλω να ακούω…

—Να παππού  «ΠΟΥ» παγκόσμιος οργανισμός υγείας πρέπει να αποτελείται  από γιατρούς και κάθε κράτος να έχει τους αντιπροσώπους του . 

—Καλό μου ακούγεται αλλά ποιός θα τους πληρώνει όλους αυτούς κορίτσι μου . 

—Κανένας παππού. 

—Που θα βρείς τέτοιους Αγιους ανθρώπους κορίτσι μου ; Εδώ όπου και να πάς κάθονται με το χέρι ανοιχτό .. 

—Θα συναντιώνται μία φορά το μήνα για τρεις τέσσερις ημέρες και αυτά τα έξοδα θα  πληρώνονται  απο όλα τα κράτη, το κάθε κράτος για τον αντιπρόσωπο του .

—Και αυτό φτάνει όρκε μου; 

— φτάνει και παραφτάνει …..

Καλό ξημέρωμα .. Όχι όπλα για να σκωτώνει ο ένας τον άλλον .. 

αλλά να δούμε πως θα βοηθάμε ο ένας τον άλλον . 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *