ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Δέσποινα 

Παράστσι τσαι Σάμπα 18–19 του Φλεβάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα.

Κουιτέ #34 : Από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

Από το Ντίνο μπαλήτσε το καρό σι  μπαλτό τσαι τα  Τςhέρβα σι .

Εζάκαμε τσ’ενεί τσ’ αφού τελεύαμε το σκάψιμο , κχατθίκαμε πρώτε το Ντίνο τάσου όγω του ότσι έκι πιο αφρέ από το τσείε μι. 

Ένι θυνικχουμένα τότθε πφι επεράτσε α τσυρά Αγλαΐα του Κόντη, α δασκά μι , τσαι με πέτσε . «Βάσω μι, ο ‘με βάντε νι έτρου, τα τσιουφά,νι έσι έχα ανάποδα , ένι πρέπουντα να ξοικάζει το κάστρι.»  

Νιε Γιουρήα τσαι νιε βαλήκα όπφου με πέτσε . 

«Εμε ψαφούντε τάσου τθα χόβολη τα μνήμη, για δύου σπίθε θύνητση,

για  ένα κλώνε από λαλουϊδιστά ριούγανη, για ένα δάκρυ κάτου από τα στενά πάμα τα κοτρώνα, για νία μιτσά φωνά από λυπητερέ τσαι ραγιστέ σήμαντρε».

Ο αντρωπο ένι χάνου όα σι τα αιστήματα τα αντρώκινα τσαι αφού τα μόνα πφι είνι απαραμούντα πλέα  είνι έταοι τα του ζώου, τότθε τα κατορθούματα σι…(οι πράξε σι,)  είνι χειρούτερα  τσαι από τα  του ζώου ακόνη. 

Θε να  φυάτθει νάμου ο Θεό να μη  ματαμόλοει ετστάπα  τσαιροί….

Α ούρα α κα , να έχουμε ταν υγεία νάμου . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

…………….

Από τον Ντίνο έβγαλε και το καρό του παλτό  και τα παπούτσια του. 

 Πήγαμε κι εμείς και αφού τελειώσαμε το σκάψιμο, τοποθετήσαμε πρώτον τον Ντίνο μέσα λόγω του ότι ήταν πιο αλαφρύς από τον θείο μου.  Θυμάμαι τότε, πέρασε η κυρία Αγλαΐα του Κόντη, η δασκάλα μου και μου είπε: — Βάσω μου, δεν το βάζουμε έτσι το κεφάλι, το έχεις ανάποδα, πρέπει να κοιτάζει το κάστρο… Τον γύρισα και τον έβαλα όπως μου είπε.  

…ψάχνουμε μέσα στην χόβολη της μνήμης για δύο σπίθες θύμησης, για ένα κλωνάρι ανθισμένης ρίγανης, για ένα δάκρυ κάτω από την στενή παλάμη της πέτρας, για μία μικρή φωνή από το λυπητερό και ραγισμένο σήμαντρο…. 

…Ο άνθρωπος χάνει όλα του τα αισθήματα  τα ανθρώπινα και αφού τα μόνα που παραμένουν πλέον, είναι εκείνα τα του ζώου, τότε τα κατορθώματα του…οι πράξεις του…. είναι χειρότερα και από τα του ζώου ακόμα… 

 Θέ ,να μας φυλάει ο θεός να μην ξαναπεράσουν  τέτοιοι  καιροί. 

 Η ώρα η καλή, να έχουμε την υγεία μας…

……..….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *