ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………, ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ………. 

Παράστσι —Σάμπα 17 —18 του Γενάρη 2020 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Ηλεχτρικά κουζίνα # 13:του Πάνου Μαρνέρη . 

— Θωμαή εεεε Θωμαή έα να κίουμε ένα καφε, νιε βαλήκα πουρτέσε τσιόα . Έα να αλήομε κάνα σεκλέκι .. 

—Εσούκα Σιούλα Εσούκα το πόρε τα καμάρα να κλείου τσαι Εσούκα —Έα ως πφι να ναϊθεί ο καφέ έσι έχα τράτο . 

— ουου τσι ωραίο το τραπεζομάγκηλε Σιούλα ! Εκιού νι έσι έχα τσεντιστέ … ουουου τσι ωραίο στσέιδε . 

— Ναι βρε Θωμαή,  τότθε πφι έμα νέα μαθές έδαρη κακότθο ούτε τα κονά ό’νι ορούα να περαήτσου ….. 

— Τσαι εζού το ιίδε βρε Σιούλα δίχως γυαλία ό’νι πορούα να ποίου τσίπτα ….. 

—Πότε θα έσι έφκερε να ζάμε για έτανη τα τα κουζίνα 

—Έδαρη σε δύου τςhεί αμέρε να αηδιάσει τσαι ο Νιχάλη να ζάει νάμου   με το αυτοκίνητε, κια να τςhθάχουμε με του πούε δύου παρλιακά .. 

— Όχι δα, θα νάρουμε ταξί , ο θα τραβήντου με το καψο Νιχάλη ογή τσαι οπά …. 

—Ένι έχα πετέ το Νιχάλη τσιόα, θα μόλει  ό ‘νι βάρη ίσα ίσα ένι Θέου τσαι ετήνε να ποι τα βόλτα σι  ντεεε .. 

— Να νι ποι ο άντρωπο να ζάτε παρέα ενίου το ξόανε τσι να μι

 σιούρετε κοντά … 

—ο’σι ντρεπουμένα τσι κουβέντε είνι έντεοι .. 

— Τουλάϊστον  να πλερού ότσι δάει ο άντρωπο ……

Καλέ ξημέρουμα αγάκη του καρδίε νιούμου .. 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

— Θωμαή εεε Θωμαή, έλα να πιούμε κάνα καφέ , τον ψήνω κιόλας 

Έκα να πούμε και κάνα σεκλέτι . 

—Έφτασα Σούλα έφτασα την πόρτα στην Καμάρα να κλείσω και έφτασα

—Έλα ώσπου να γίνει ο καφές έχεις χρόνο

—Ούουου τι  ωραίο τραπεζομάντιλο Σούλα εσύ το έχεις κεντήσει; ουου τι  ωραίο σχέδιο…. 

—Ναι βρε Θωμαή τότε που ήμουνα νέα μαθέ τώρα ούτε την κλωστή δεν βλέπω να περάσω

—Και εγώ το ίδιο Σιούλα δίχως γυαλιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα

—Πότε θα είσαι εύκαιρη να πάμε για εκείνη την κουζίνα;

—Τώρα σε 2 —3 ημέρες να ευκαιρήσει και ο Μιχάλης ,Να μας πάει με το αυτοκίνητο να μην τρέχουμε με τα πόδια δύο παλαβά . 

— Όχι δα θα πάρουμε ταξί δεν θα τραβολογάω τον Μιχάλη εδώ και εκεί. 

—Έχω πει του Μιχάλη κιόλας θα έρθει δεν είναι βάρος θέλει και εκείνος να κάνει την βόλτα του ..

—Να την κάνει ο άνθρωπος να πάτε μαζί εμένα το ξόανο τι να με σέρνετε κοντά σας . 

  Δεν ντρέπεσαι τι κουβέντες είναι αυτές…. 

—Τουλάχιστον να πληρώσω όσα  κάποιο άνθρωπος..

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΑΓΑ¨ΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *