ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Παράστσι τσαι Σάμπα17-18του Αουνάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #153 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Άρε, ( το ρήμα αρίκχου—α—ουντα ) = πάρε (το ρήμα,παίρνω)

Αρέ, αβρυτσή = λακκούβα σε πλάκα πέτρινη που κρατά νερό 

Αρκά = θρεφτάρι ,δύναμη 

Άρκανε, Αρκάτε= γυμνός , ξεσκισμένος 

Αρκαδόλυσσα = πολύ αλμυρό 

Ζέφκι = όρεξη 

Ζένου = βρωμάω 

Αςhόνιστε = δεν έχει ζεσταθεί 

Αρητέ = άρμεγμα 

Άρε τα μπογαλάτζα ντι τσαι έτζε τα κατςhοποΐματα = 

Πάρε τα μπογαλάκια σου και πήγαινε στα ποδοτσακίσματα  

Να βρέτσει να κιάσει α αβρυτσή (αρέ) γκανία κχιαούα ύο = 

Να βρέξει να πιάσει η αβρυκή(λακκούβα) καμμιά στάλα νερό . 

Έντενη ένι Αρκά = αυτός είναι δυνατός, θρεφτάρι .

Τσι έσι στέκου άρκανε( αρκάτε)  χειμωνιάτσιχα =

Τι κάθεσαι γυμνός χειμωνιάτικα.. 

Έγκεινη το άρτουμα ένι αρκαδόλυσσα = 

Αυτό το τυρί είναι πολύ αλμυρό . 

Κόκιασε να αριστίουμε , Ευχαριστού ποίετε ζέφκι = 

Κόπιασε να δειπνήσουμε.  Ευχαριστώ κάνετε όρεξη(καλή όρεξη) 

Βρε Χριστσιανέ έτζε κχρίσου έσι ζένου, στσυοβρωμού(έσι βρωμού κούε ψόϊθε)= Βρε Χριστιανέ πήγαινε πλύσου , σκυλλοβρωμάς, (βρωμάς ψόφιο σκυλί )

Το σhωμό αςhόνιστε νιε παραθέτζερε ;= το φαγητό δεν το ζέστανες πριν το βάλεις στα πιάτα ;

Ούρα για αρητέ = ώρα για άρμεγμα

Καλέ ξημέρουμα .Να έμε προσεχκιτσοί για να απαραμάμε γεροί. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *