ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Μπράβο Άρτεμι . Μπράβο κούκλα μι . Έμε περήφανοι για σ’ ετίου όπφου για όταν καμπτζία … Φχαριστούντε . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αρτεμις..

Παράστσι τςαι Σάμπα 17–18 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #71: από το βιβλίε «Κραυγή »

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Εζάκαμε το λοιπόνου τθον Άγιε, ο πάσα ένα με ταν οικογένεια σι. 

Οπά εχουρίαει νάμου . Χουριστά τουρ ατςhοίποι από του γουναίτσε. 

Τάσου τθο σκολείε πφι εκλείκαει νάμου, ένι θυνικχουμένα του γουναίτσε πφι ήγκιαει κουίζουντε, για το ότσι ου ‘γκιαει νιουρίζουντε κιά ήγκιαει αποσούκχουντε τουρ ατςhοίποι. Κάκοιε στιμή εβαλήκαει νάμου κχάρα . Απέ κατςhούκαμε το πόρε τσαι μπαήκαμε τάτσου .

Όπφουρ έμαει μπαήντε ο οράκαμε ούτε ένα Γερμανέ. Αργούτερα σε νιάκαμε να φύνωει τσαι ήγκιαει τραγουδούντε .

Αφού μπαήκαμε τάτσου, ενεί οι γουναίτσε σκορκίαμε τθου γιούρε σhίνοι. Οι πλέτεροι ήγκιαει έγκουντε από το μιτσή γιοφυράτσι.

Εζού Ζάκα κάτου από το σταθιμό, γιατσί οχώνα όπφουρ έμα τσαι με τςhία καμπτζία, ο ‘μα δενουμένα να ζάου πρεσσιού μακρία . 

Ξενυχκία με τα καμπτζία τάσου σε νία παλιοκαλατζhούκα. 

Τ’αργά νιάκαμε το κουβάνιου χαμπέρι ότσι σκωτούκαει τουρ ατςhοίποι. Εζού οχώνα όπφουρ έμα ο ‘μα μπορούα να ζάου από βραδύς τσαι εζάκα ταν άβα μέρα τα σύνταχα. .

Αγάκη του καρδίε νάμου τσαι μπόλικο υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

..Πήγαμε λοιπόν στην εκκλησία ο κάθε ένας με την οικογένειά του. 

 Εκεί μας χώρισαν. Χωριστά τους άντρες από τις γυναίκες. Μέσα στο σχολείο που μας κλείσανε θυμάμαι τις γυναίκες που έσκουζαν για το ότι δεν γνώριζαν που πήγαιναν τους άνδρες.Κάποια στιγμή  μας έβαλαν φωτιά. Τότε σπάσαμε τις πόρτες και βγήκαμε έξω.

Όπως βγαίναμε δεν είδαμε ούτε ένα Γερμανό. Αργότερα τους ακούσαμε να φεύγουν και να τραγουδούν.  Αφού βγήκαμε έξω οι γυναίκες σκορπίσανε στους γύρω λόφους.  Οι  περισσότερες επήγαιναν από το μικρό γεφυράκι εγώ πήγα κάτω από το σταθμό γιατί ήμουν λεχώνα με τρία παιδιά. Δεν είχα την δύναμη να πάω πολύ μακριά.  Ξενύχτησα με τα παιδιά μου μέσα σε μία παλιά σκηνή. 

Το βράδυ ακούσαμε το μαύρο μαντάτο ότι σκότωσαν τους άντρες. Εγώ λεχώνα όπως ήμουν δεν μπορούσα να πάω από βραδύς και πήγα την άλλη μέρα το πρωί…. 

Αγάπη στις καρδιές μαςκαι μπόλικη υγεία φιλενάδες και φίλοι . 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *