ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Παράστσι τσαι Σάμπα 15 —16 του Νοέμπρη 2019. 

Α Τσακωνοπαρέα : 

Ελένη τσαι Πάνο #9 : του Πάνου Μαρνέρη   

—Τουλάϊστον Λενιώ ογή τθου τόποι νάμου  από πρεσιού παλιά ποτές

 ο ‘μαει έχουντε ετσιτάπα καταστροφιτσοί  ‘κχάρε .. 

— Έωνη βάλε τα χέρα ντι Χριστσιανέ μι μη αλήνερε ετσιτάπα  πράμματα . 

—Τσι επέκα Χριστσιανά , ίσια ίσια πφι επαινεύα τον τόπο νάμου .. 

— Ο ‘σι ξέρου νι γκανία βοά ένι έγκα γρουσουζία 

— Έσι κιστία έντεοι του παρόλε βρε Ελένη ; 

— Κιστία σι τσαι μη κιστία σι , φύατσε τα ιίτα ντι, να ντ’αραμάνει τα έμισα … 

—Τσι να αλήου τσαι τσι να ‘μογίου κχίπτα ο ‘σι κιανουμένα . 

—Σο καημένε ,επέτσε ο όνε το βούλε τσιουφαουνά 

— Βρε Ελένη όνε με μποίτσερε έδαρη ; 

— Ο όγο νι ένι αού,παζhοιμία ένι, εκιού αρχινήερε τα τσινιάρια !!!

—Κα επέκα εζού όνε , έδαρη ένι τσαι τσινιάρη όνε …. 

— ουουου ο’νι κοτούα να αλήου τσίπτα πλέα … 

— Ο’νι ανάτζη να αλήερε πιο πρεσσά, τσαι άβα θα αλήερε; 

— Ο’νι αούα τσίπτα άλλιου , μπάτσε τσαι ερέσου τον εμπιά μι κίσου . 

— Έα έα πφι έσι ποία σάματσι ντε ντούτσε αγόμουζα ; Ήμαρτον πλέα 

— Γιατσί να μη ντεί α αγόμουζα; Άγο ένι ; Αααα ντ’έκι τςhού  ο…

κισινέ ντι ……. 

  Χαχαχαχαχαχα……..

…… κακέ νάμου ξημέρουμα …. 

                 ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

_Τουλάχιστον Λενιώ εδώ στους τοπους μας από πολύ παλιά ποτέ δεν είχαμε τέτοιες καταστροφικές φωτιές.

_Ελωνα βάλε το χέρι σου Χριστιανέ μου μη λες τέτοια πράματα.

_Τι είπα Χριστιανή, ίσα ίσα που επαίνεσα τον τόπο μας…

_Δεν ξέρεις καμιά φορά πάει γρουσουζιά.

_Πιστεύεις αυτές τις παρόλες βρε Ελένη;

_Τα πιστεύω δεν τα πιστεύω, φύλαξε τα ρούχα σου, να σου μείνουν τα μισά…

_Τι να πω και τι να ομολογήσω πουθενά δεν πιάνεσαι.

_Σώπα καημένε, είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα.

_Βρε Ελένη γάϊδαρο με έκανες τώρα!

_Ο λόγος το λέει, παροιμία είναι, εσύ άρχισες τις κλωτσιές.

_Καλά είπα εγώ γάιδαρος, τώρα είμαι και κλωτσάρης γάιδαρος.

_ουυυ δεν τολμάω να πω τίποτα πια…

_Δεν είναι ανάγκη να πεις περισσότερα, και άλλα θα πεις;

_Δεν λέω τίποτα άλλο, μήπως και βρω τον μπελά  μου πάλι.

_Ελα, έλα που κάνεις λες και σε χτύπησε αλογόμυγα, ήμαρτον πια.

_Γιατί να με χτυπήσει η αλογόμυγα, άλογο είμαι;Αααα σε τρώει ο πισινός σου…

_ Χαχαχαχαχα….

…..Καλό μας ξημέρωμα…….

…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *