ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Πολυξένη ντ’έμε ευχαριστούντε πρεσσιού σιάτη μι .. 

Εζού, α Τσακωνοπαρέα,τσαι όλοι οι Τσάκωνε ντ’έμε καμαρούκχουντε. 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Πολυξένη 

Παράστσι τσαι Σάμπα 15–16 του Απρίλη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #53: από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

—Ενεί ταχία  τα σύνταχα, κατά του δέκα α ούρα θα φύτσουμε . Οράκαμε το ότσι έτθε καλοί αντροίποι τσαι έμε έχουντε  τουρ αντάρτοι  ζουτοί τσαι πφατζικουτοί…επέκαει τθο τραπεζίτα .. 

Οτσι τελειούτσε ο Μήτρο ο Τραπεζίτα τον όγο σι επέτσε νάμου:

Νία πφι ένι απαγορεγκούμενε να τςhάχουμε του πορίλε μετά τουρ ενία ο θα μόλου κίσου με τα γουναίκα τσαι τα καμπτζία, θα απαραμάμε τα τσέα … Επέτσε ένταοι, χαιρεκίσμαει τσαι φύτζε. 

Τα Τσιουρακά τ’αργά ως να ξημερούει α Δέφτερα να ‘ράμε τσι άκια να ναϊθεί, έμαει πρεσσιού ανταριαστοί . Κατά του τςhεί με ατθαήε ο άτςhωπο μι τσαι με πέτσε : — Οράκα ένα όνειρε τσαι  ο ‘νι νιουρίζου τσι ένι θέντα να αλεί νάμου . 

—Τσαι εζού τό ιίδε, νι απογήμα. … Εζού έμα ορούα  ότσι έσα μπαητέ σ’ένα καταράχι. Γιούρε, γιούρε ήγκιαει τςhάχουντα ύβατα τσαι εκιού έσα τσαπόλυτε. Μπέρ επσι αού; Μπορεί να φύτσουει  οι Γερμανοί τσαι να ‘ρέσουμε ταν ησυχία νάμου …..

Έμαει  νίντε του Γερμανιτσοί αρβύλε τα πορία. Εςτσέμα να τθάου τσαι να ξοικάξου τάτσου από το παναϊθούρι. Έκι έχου ξεριστέ πάγο τσαι έκι έχα κυκνά κατσαβάρα. Τσίπτα ό ‘κι δενάχουντα, μόνιου α αντάρα  έκι νιουμένα….

 ……Τα του πολέμου τα κά!!! Ποτέ να μη σι ζήουμε…… 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

…………….

—Εμείς αύριο το πρωί κατά τις 10 η ώρα θα φύγουμε. Είδαμε ότι είσαστε καλοί άνθρωποι. Έχουμε τους αντάρτες κυκλωμένους και παγιδευμένους:  μου είπαν. Ότι τελείωσε ο Μήτσος ο τραπεζίτης το λόγο του μας είπε: — Μιά και απαγορεύεται να τρέχουμε στους δρόμους μετά τις εννιά δεν θα γυρίσω πίσω με τη γυναίκα και τα παιδιά, θα παραμείνουμε στο σπίτι.  Είπε αυτά, χαιρετιστήκαμε και έφυγε.  Την Κυριακή το βράδυ, ώς να ξημερώσει η Δευτέρα να δούμε τι θα γινόταν, είμαστε πολύ αναστατωμένοι.  Κατά τις τρεις με ξύπνησε ο ο άντρας μου και μου είπε. — Είδα ένα όνειρο και δεν γνωρίζω τι θέλει να μας πει. Κι εγώ το ίδιο του απάντησα..  Εγώ έβλεπα ότι είχες ανέβει σε ένα ύψωμα. Γύρω-γύρω έτρεχαν νερά κι εσύ ήσουν ξυπόλυτος. Ποιός ξέρει;  Μπορεί να φύγουν οι Γερμανοί και να βρούμε την ησυχία μας…

 Ακούγαμε γερμανικές αρβύλες στο δρόμο. Σκέφτηκα να σηκωθώ και  κοιτάξω έξω από το παράθυρο. Είχε ρίξει πάγο και είχε πυκνή ομίχλη. Τίποτα δεν φαινόταν μόνο η φασαρία ακουγόταν.  

Τα του πολέμου τα καλά !!! Ποτέ να μην τα ζήσουμε…..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *