ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Παράστσι τσαι Σάμπα 14–15 του ΦΛΕΒΑΛΡΗ 2020:Α Τσακωνοπαρέα.

Μάτη τσαί υζέ#6 ταρ Ελένη Μάνου.

_Καώς το, πφουρ επεραΐερε όρκο μι;

_Έντενη ο γέρου Νικόα ένι απίθανε, σπουδαίο άθρωπο τσαί λεβέγκη. Να ’ράρε τσί ωραία πφ’επεζάτσε νάμου τα ντιλιβίρα …

_Πάντα ές’ έχου πρεσσά να μάθερε από τουρ ατςhύτεροι υζέ μι, ο χρόνε ένι ατσhέ δάσκαλε.

_Ενεί όμαει ξέρουντε οτσί ογί τθον Άγιε Λίδη οι τσέλε ούγκιαει έχουντε ύο. Το ύο εζάτσε τθου τσέλε από τα δεξαμενή μετά το 1961. 

_Βέβια, οι περσσούτεροι τσέλε ήγκιαει έχουντε του στέρνε σου για το καθημεζινέ σου ύο, για τα σhoμά, για το ξεθρέμισμα, για το κχσύσιμο τουρ ειδού.

_Ο γέρου Νικόα, ναμ’επέτσε ότσι άμα έκι στερέγγουντα το ύο, από ταν ανομπρία, από ταν κατάχρηση παραμαλίς το καουτσαίρι, ήγκιαει κίντε ύο από τα φρίατα (κηγάϊδα) Τσαί ατςhυτέρα ανάντζη από του τσέλε ήγκιαει έχουντα τα καφενεία. Οι πελάτε σου ήγκιαει θέντε ύο δροσερέ.

_Ναι, το ύο έκι μεζακχούμενε τθα μαγαζία τσαί τθου τσέλε με του κουνίλε από τα φρίατα!!!Έξε φρίατα έμαει έχουντε τάσου τθον Άγιελίδη. Τθα πεζιβόλια ο πάσα ένα πεζιβοάζι έκι έχου το κηγάιδι σι.

_Ταχία θα ζάμε να σι δενάτσει νάμου τσαί να μπάλομε φωτογραφίλε, το πρώκιου ένι το κηγάιδι ταρ αμμούτσα πφη ένι το αρχαιούτερε τ’ Αγιελιδίου, το δεύτεριου του ρολογιού, το τσhίτε τω Ταξιαρχώ, το τεσσάρατε ταρ ατςhιά γέφυρα πφ’έκι έγγα α πορεία για το λιμάνι, το πέφτατε του Αντριά, τσαί το έξατε του Μανουσάκη…

Καλέ ξημέρουμα με υγεία σε όλε τον κόσμο…

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….

_Καλώς το, πως πέρασες όρκε μου;

_Αυτός ο γερό Νικόλας είναι απίθανος, σπουδαίος άνθρωπος και λεβέντης. Να δεις τι ωραία που μας έπαιξε τη φλογέρα στο τέλος…

_Πάντα έχεις να μάθεις πολλά από τους μεγαλύτερους για μου, ο χρόνος είναι μεγάλος δάσκαλος.

_Εμείς δεν ξέραμε ότι εδώ στο Λεωνίδιο τα σπίτια δεν είχαν νενρό. Το νερό πήγε στα σπίτια από την δεξαμενή μετά το 1961.

_Βέβαια, τα περισσότερα σπίτια είχαν τις στέρνες τους για το καθημερινό τους νερό, για τα φαγητά, για το πλύσιμο των πιάτων, για το πλύσιμο των ρούχων…

_Ο γέρο Νικόλας, μας είπε ότι όταν στέρευε το νερό, από την ανομβρία, από την κατάχρηση κυρίως το καλοκαίρι, έπιναν νερό από τα πηγάδια. Και μεγαλύτερη ανάγκη από τα σπίτια είχαν τα καφενεία. Οι πελάτες τους ήθελαν νερό δροσερό.

_Ναι, το νερό μοιραζόταν στα μαγαζιά και στα σπίτια με τις στάμνες από τα πηγάδια!!!Έξι πηγάδια είχαμε μέσα στο Λενίδι. Στα περιβόλια ο κάθε ένας περιβολάρης  είχε το πηγάδι του.

_Αύριο θα πάμε να μας τα δείξει κια να βγάλουμε φωτογραφίες, το πρώτο είναι το πηγάδι της Αμμούτσας που είναι και το αρχαιότερο του Λεωνιδίου, το δεύτερο του ρολογιού, το τρίτε των Ταξιαρχών, το τέταρτο της μεγάλης γέφυρας που πήγαινε ο δρόμος για το λιμάνι, το πέμπτο του Ανδριάνα, και το έκτο του Μανουσάκη…

Καλό ξημέρωμα με υγεία σε όλο τον κόσμο….

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *