ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α όμορφο Δέσποινα . Α νύιθη τθο Τσακώνικο γάμο . Μπράβο σιάτη μι Φχαριστούντε για όσα έσι ποία για τον τόπο ντι … 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Παράστσι τσαι Σάμπα 12–13 του Αγούστου 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #88: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Εσταλίαει φυλάκια σε όλοι του σhίνοι τσαι τον άλλε στρατέ νι αφήκαει τάσου τθα Καλάβρυτα . Ότσι μαθήκαμε οτσι είνι παρείντε φοζάμαει τσαι έμαει αντεχουμένει να οράμε τσι ήγκιαει θέντε. Ειδοποιήαει το κόσμο: Οι ατςhοίποι να κχαμπάνει τθα πλατεία πφι έκι Θέου να σι νιλεί ο ατςhέ, ο αρχηγό σου τσαι οι γουναίτσε να κατσάνει του τσέλε σου . Κάκοιε, ό ‘νι θυνικχουμένα ποίε, επέτσε νά μου: Οράτε κα  μπάτσε έχετε σιφαίρε του τσέλε νιούμου, γιατσί οι Γερμανοί είνι έγκουντε από τσέα σε τσέα τσαι είνι  ψαφούντε .  Οι ατσhοίποι εζάκαει τα πλατεία . Ο ατσhέ  σε κακηγορέτσε ότσι είνι αντάρτοι . Οι έρμοι αρνήτθαει. Απογήτθαει ότσι ου ‘νι αντάρτοι  αλλά του κάκου. 

Μετά εϊδατάνει να ξεκχακχούτσωει του τςhεί Γερμανοί.Τσινήκαει το λοιπόν: ο Δήμαρχο, ο γιατρέ ο Χάμψα,ο Οικονόμου ο Γυμνασιάρχη, με στεφάνια τσαι με λαλούιδα να ξεκχακχούτσωει του Γερμανοί. 

Αφού σε ξεκχακχούαει, εϊδατάνει το γιατρέ : Τσύριε Χάμψα ξέμπετσε σι να οράμε από τσι σκωρέτθαει..από τα κρυάδα;

…….Αγάκη τσαι υγεία θιλεναλδε τσαι θίλοι …..

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Έστησαν φυλάκια σε όλα τα γύρω βουνά και και τον υπόλοιπο στρατό τον άφησαν μέσα στα Καλάβρυτα. Όταν μάθαμε ότι έρχονται φοβηθήκαμε και περιμέναμε να δούμε τι ήθελαν .Ειδοποίησαν: Οι άντρες να κατέβουν στην πλατεία,που θέλει να τους μιλήσει ο μεγάλος ο αρχηγός τους και γυναίκες να καθίσουν στα σπίτια τους. Κάποιος, δε θυμάμαι ποιος, μας είπε: Κοιτάχτε καλά να μήπως και έχετε σφαίρες στα σπίτια σας, γιατί οι Γερμανοί πάνε από σπίτι σε σπίτι και ψάχνουν . Οι άντρες πήγαν στην πλατεία.  Ο μεγάλος τους κατηγόρησε ότι είναι αντάρτες. Οι έρημοι αρνήθηκαν. Απάντησαν πως δεν είναι αντάρτες, αλλά μάταια…Μετά διέταξαν να ξεθάψουν τους τρεις Γερμανούς. Κίνησαν το λοιπόν ο δήμαρχος, ο γιατρός Χάμψας, ο Οικονόμου ο γυμνασιάρχης, με στεφάνια και λουλούδια να ξεθάψουν τους Γερμανούς. Αφού τους ξέθαψαν διέταξαν το γιατρό: Κύριε Χάμψα ξεσκέπασε τους να δούμε από τι πέθαναν; 

Από κρύο;……

Αγάπη και υγεία φιλενάδες και φίλοι ..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *