ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Σταματού  

2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #105 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Ο υζέ μι, ούγειε νι απολύτσε ο άτςhωπο μι, εκάνε τσαι με πέτσε . Έα να μη ντι σκωτούνει οι Γερμανοί , τουλάϊστον να έμε όλοι παρέα πφε θα φύνουμε ….. τσαι φύγκαμε … Σαν ανταμούκα τον άτσhώπο μι, νι εκιάτσε ένα κόψιμο τσαι σταμακίαμε τθο πόρε του σκολείου. Έτανη τα στιμή έκι μπαήνου του σκάλε ο Φεφέ, υστερούτερα ενάτθε Αρχιμαντρήτα. Νιε ρωτήτσε κάκοιε τθα Ιταλικά: — Πόσοι χρονού έσι;

Ετήνε απογήτθε τθα Ιταλικά «δήδεξ» θυνικχουμένα νι ένι ως τσαι σάμερε. Έκι 15 ο Φεφέ, μαζί σι εγλυτούτσε τσαι ο υζέ μι πφι έκι δώδεκα . Άμα μπάκαμε τάσου το σκολείε, μπαήτσε ο υζέ μι τθο πετούλι τθο παναϊθούρι τσαι οράτσε πφι οι Γερμανοί σκωτούκαει τουρ ατςhοίποι.Ενεί νι έμαει αούντε να πάψει μη τσαι νι νιάνει οι γουναίτσε από το άλλιου χούρισμα . Ο υζέ μι έκι έχου γκριουφτέ τσυδόνια τάσου από τα φόδρα τθο μπαλτό σι , σ’έκι μπάνου, έκι ποίου νία κατσιματία τσαι απέ νι έκι δίου τθα μιτσά πφι ήγκιαε βούντα . Με το έτρου ανοίε ο πόρε  τσαι μπαήκαμε όλοι τάτσου από το χούρισμα.. 

…..Να έχουμε ταν υγεία νάμου τσαι να αγαπήνουμε τσαι  τον οχτρέ νάμου ακόνη   …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

……………… 

Ο γιος μου, τον οποίον τον έστειλε ο άντρας μου, ήρθε και μου είπε: Έλα να μη σε σκοτώσουν οι Γερμανοί..τουλάχιστον να είμαστε όλοι παρέα που θα φεύγουμε…. και φύγαμε.  Σαν συνάντησα τον άντρα μου, τον έπιασε ένα κόψιμο και σταμάτησε στην πόρτα του σχολείου. Εκείνη τη στιγμή ανέβαινε τις σκάλες ο Φεφές. Υστερότερα έγινε Αρχιμανδρίτης. Τον ρώτησε κάποιος στα ιταλικά,πόσο χρονών είσαι; Δήδεξ εκείνος απάντησε στα ιταλικά.Το θυμάμαι ως και σήμερα.Ήταν 15 ο Φεφές, μαζί του γλίτωσε και ο γιος μου που ήταν 12. Άμα μπήκαμε μέσα στο σχολείο ο γιός μου ανέβηκε στο περβάζι του παραθύρου και είδε που οι Γερμανοί σκότωναν τους άντρες. Εμείς του λέγαμε να πάψει να μην τον ακούσουν οι γυναίκες από το άλλο δωμάτιο. Ο γιος μου είχε κρύψει κυδώνια μέσα από την φόδρα του παλτού του. Τα έβγαζε, έκανε μια δαγκωματιά, και μετά θα έδινε στα μικρά που έκλαιγαν. Με το έτσι άνοιξε η πόρτα και βγήκαμε όλοι έξω από το δωμάτιο. . 

Να έχουμε την υγεία μας και να αγαπάμε και τον εχθρό μας ακόμη.

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *