ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Παράστσι τσαι Σάμπα 10–11 του Δετσέμπρη 2021: α Τσακωνοπαρέα 

Ο γιουζισμό, ταρ Ελένη Μάνου.

Τθο γιουζισμό ο κόσμο ένι μπαήνου τθα ξουστάγια ξεζίχου ζύζι τσαί τζαντάφυα τθου νιόπαντροι. Οι καλεστοί είνι τραγουϊδούντε: 

Καλά πήγαν στην εκκλησιά, καλά εστεφανώσαν, 

και στον καλό τον γυρισμό, στο γοργογυρισμό τους…

Ότσι θα σούσει το ζοβγάζι τθον πόρε τα τσελή σι, ο κουμπάρε θα φύτσει τσαί θα γιουζίσει τθαν τσεα σι, αργούτερα ο γαμπρέ με τα βιολία θα ζάει να νι φέρει επίσημα για το γλέγκι. Τάτσου από τον πόρε τα δύου σόγια είνι αούντε:

_Χιλιόμ καλώς σας ηύραμε, αρχοντοσυμπεθέροι. (Το σόι τα νύιθη) 

_Χιλιόμ καλώς ορίσατε, αρχοντοσυμπεθέροι.( το σόι του γαμπρού) 

Έδαρι είνι δίντε τθα νύιθη ένα ροϊδι με ασήμουμα τάσου να σταυρούει τον πόρε τα τσελή αφού πατεί  τάνου ταν σιδερένια κράκα τα τσελή με το δεξί σι πούα.  Θ’ ανεμούει τάσου τθαν τσέα το ροϊδι να κατσουϊθεί τσαί όλοι οι λεύτερε σατέρε θα δρανίτσωι να νι κιάσωι, είνι έχουντε νι σε καλέ για τα δικά σου παντρεία. Τάσου από ταν τσέα α μάτη νή α’φέγγη του γαμπρού με ένα κοτσινέ μεταξουτέ μαγκήλι ένι περικυλίχου το ζοβγάζι από το λαιμό τσαί ένι τραβίντου νι τάσου τθαν τσέα. Θα σι δει να φάνει νία μύσhα γλυκό τσυδώνι νή βότσhε. Ταν ούρα πφη ένι μπαίντα τθαν τσέα α νύιθη οι συντζενήδε σι είνι φωνιάντουντε, το τάμα τα νύιθη,  τσαί ο πεθερέ σι ένι τάσου νιά ελία, ένα τςhαούνι νή ότσι άλλιου ανάγοα τον τρόπο σι. Α νύιθη θα κει μετάνοια τσαί θα θιλεί τα χέρα σι. Θα νι δούνι ένα υζούτςhι τθαν αγκαλία σι! Θα νι θιλεί τσαί θα νι ασημούει. Έδαρι είνι μπαίντε πλέα οι καλεστοί τθαν τσέα να τσεραστούνι, λικούμι νή γλυκό τα μύσhα τσαί να ευτσηθούνι, να ζήωι, καλοί κλερονόμοι τσαί τθα πεδέλοιπα. Απέ είνι κασημένοι τθο τραπέζι αούντε το τραγούιδι:

Χίλια καλώς την ηύραμε την τράπεζα στρωμένη, 

που την ευλόγησε ο Χριστός με το δεξί του χέρι,

να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός και όλο μας το ασκέρι…

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, ένι έγγα να κιάσου θέση τθο τραπέζι. 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Στο γυρισμό ο κόσμος βγαίνει στους εξώστες ρίχνοντας ρύζι και τριαντάφυλλα  στο νιόπαντρους. Οι καλεσμένοι τραγουδούν: 

Καλά πήγαν στην εκκλησιά, καλά εστεφανώσαν, 

και στον καλό τον γυρισμό, στο γοργογυρισμό τους…

Μόλις θα φτάσει το ζευγάρι στην πόρτα του σπιτιού του, ο κουμπάρος θα φύγει και θα γυρίσει στο σπίτι του, αργότερα ο γαμπρός με τα όργανα θα πάει να τον φέρει επίσημα για το γλέντι. Έξω από την πόρτα τα δυο σόγια λένε:

_Χίλια καλώς σας ηύραμε, αρχοντοσυμπεθέροι.( το σόι της νύφης)

_Χίλια καλώς ορίσατε, αρχοντοσυμπεθέροι.( το σόι του γαμπρού) 

Τώρα δίνουν στη νύφη ένα ρόδι με ασήμωμα μέσα να σταυρώσει την πόρτα του σπιτιού, αφού πατήσει πάνω στο σιδερένιο κλειδί του σπιτιού με το δεξί της πόδι.  Θα πετάξει μέσα στο σπίτι το ρόδι να σπάσει και όλες οι ανύπαντρες κοπέλες θα τρέξουν να το πιάσουν, το έχουν σε καλό για τη δική τους παντρειά. Μέσα από το σπίτι η μάνα ή ο πατέρας του γαμπρού με ένα κόκκινο μεταξωτό μαντήλι περιβάλλει το ζευγάρι από το λαιμό και το τραβάει μέσα στο σπίτι. Θα τους δώσει να φάνε μια κουταλιά γλυκό του κουταλιού κυδώνι ή σταφύλι. Την ώρα που μπαίνει στο σπίτι η νύφη οι συγγενείς της φωνάζουν «το τάμα της νύφης» και ο πεθερός της τάζει μια ελιά, ένα τραγάκι ή ότι άλλο ανάλογα την οικονομική του κατάσταση.  Η νύφη θα κάνει μετάνοια και θα φιλήσει το χέρι του. Θα της δώσουν ένα αγοράκι στην αγκαλιά της! Θα το φιλήσει και θα το ασημώσει. Τώρα μπαίνουν πλέον οι καλεσμένοι στο σπίτι να κεραστούν, λουκούμι ή γλυκό του κουταλιού και να ευχηθούν, να ζήσουν, καλούς κληρονόμους και στα υπόλοιπα. Μετά κάθονται  στο τραπέζι λέγοντας το τραγούδι:

Χίλια καλώς την ηύραμε την τράπεζα στρωμένη, 

που την ευλόγησε ο Χριστός με το δεξί του χέρι,

να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός και όλο μας το ασκέρι…

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι μου, πάω να πιάσω θέση στο τραπέζι. 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *