ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Παράστσι τσαι Σάμπα2020 τσαι 1–του Γενάρη 2021

Φύα ένι α χρονία  του Πάνου Μαρνέρη 

Φύα ένι α Χρονία πφι γιομήτσε νάμου κουβανία 

Άνε ζάει το καλέ ,κίσου μη γιουρήσει ποτέ 

Μπίτι ο θα να μου λειπέψει αντεχουμένει έμαει τελέψει..

Με το καλέ α τσινουρτσία να δει νάμου Λεφτερία 

Να φέρει νάμου τσαι το μπόλι, άιντε τσαι με το καλέ να μόλει.

Όλοι κίσου για να γειάμε, όμορφοι στιγμέ να οράμε.

Όλοι να αγκαλιαστούμε χειραψίλε για να δούμε 

Να μην έμε αγκιστρουτοί μαειδέ τσαι κακιστρουτοί

Να ζήουμε σα πρώτα ν’αναφτούνει ελπίδας  φώτα 

Πλέα να λεφτερουθούμε να μπαήουμε να ξεδούμε

Ογαριασμό να μη δίνουμε όνειρα να  ποίνουμε

Όμορφα να ζήουμε τσαι το είκοσι κίσου να νι αφήουμε . 

Έα τσαι καου παρία βρε χρονία τσινουρτσία 

Φέρε νι  Άγιε Βασίλη θα ντ’ανάψουμε καγκήλι .

….Κα Χρονία κα χρονία τσαι με μπόλικο υγεία …..

………………………………………………………………………..

Φεύγει η χρονιά που μας γέμισε μαυρίλα 

Ας πάει στο καλό  πίσω μην ποτέ γυρίσει 

Καθόλου δεν θα μας λείψει ,περιμέναμε να τελειώσει 

Με το καλό η καινούργια να μας δώσει λευτεριά 

Να με φέρει το εμβόλιο, άιντε και με το καλό να έρθει 

Όλοι να ξαναγελάσουμε όμορφες στιγμές να δούμε 

Όλοι να αγκαλιαστούμε , χειραψίες να δώσουμε 

Να μη είμαστε αγκιστρωμένοι μήτε και καπιστρωμένοι 

Να ζήσουμε σαν πρώτα ν’ανάψουν της ελπίδας φώτα . 

Πλέον να ελευθερωθούμε να βγούμε να ξεδώσουμε 

Λογαριασμό να μην δίνουμε όνειρα να κάνουμε 

Όμορφα να ζηλσουμε το είκοσι πίσω μας ν’αφήσουμε 

Έλα, καλώς μας έρχεσαι χρονιά μας καινούργια 

Φέρτην Άγιε μας Βασίλη, να σ’ανάψουμε καντήλι 

…ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *