ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

ΠΑΡΑΣΤΣΙ ΤΣΑΙ ΣΑΜΠΑ1–2 του Αμάη 2020: 

Α Τσακωνοπαρέα . 

Ποίμα Κορωναϊό # 9: του Πάνου Μαρνέρη .. 

Ο κορωναϊό φόβο πρεσσέ επφείρτσε 

Τσαι έτρου τα δουλεία σι πρεσιού κα νιε ‘μποίτσε 

Ίγκιαει αούντε οι παλιοί, ο φόβο ένι φυάτθου τα ήμερα

Αλλά  από ότσι ένι δενάχουντα, εν’φυάτθου τσαι τ’ανήμερα . 

 Εσιάνει πυρηνικά, όπλα καταστροφικά 

Εζάκαει το φεγγάρι μακρύα ως τον Άρη 

Με σατελάιτ τα ‘γής όα νιε αγκατίκαει

Τσεραίε παντού βαλήκαει, ρούκι τόπο ο αφήκαει . 

Τσαι ξαφνικά τσαι ξαφνικά ο Κορωναϊό εκάνε 

Τσαι ύστερα από έγκεινη  ο άντρωπο ενάτθε βάνε . 

Τα πάντα σταμακήαει,ο άντρωπο κλείστε τάσου

Ο φόβο φωλιάε τάσου σι τσαι ιδάτθυλε ο ταράσσου. 

Ο ιό ένι έδαρη ο νέο πλανητάρχα

 τσαι σωτηρία θίλοι, μι τάχατες ένι υπάρχα ;

Ο φόβο ένι το όπλε σι  απλόχερα νιε δούτσε 

τασ’ του αντρούπου το μαλέ  με άνεση εκαρφούτσε. 

Ο φόβο ο κυρίαρχο το σάμερε αμέρα 

Εμποίτσε τα δουλεία σι πιο κα τσαι από τα σφαίρα

Όα ταν αντρωπότητα τάσου νιε μαζούτσε 

Σα προύατα νη σα χκινά όλοι να μου μαντρούτσε

Άρα λοιπόν κολλέγοι μι τζhάμπα όλοι οι παράδε 

Πφι ασύστολα εξοδεύαει τα γης οι αφεντάδε 

Να σιάξωει πυρηνικά πυραύλοι τσαι οβίδε

Αφού εκατατζήαμε  σα νια κατούνα γίδε….. 

Καλε ξημέρουμα τσαι καλε Μήνα ? 

……. ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

—————————————————————-

Ο Κορωναϊος φόβο πολύ έσπειρε 

Και έτσι την δουλεία του πολύ καλά την έκανε 

Έλεγαν οι παλιοί ο φόβος φυλάει τα ήμερα 

Αλλά από τι φαίνεται φυλάει και τα ανήμερα 

Έφτιαξαν πυρηνικά, όπλα καταστροφικά 

Επήγαν στο φεγγάρι, μακρυά εως τον Άρη 

Με σατελάϊτ την γή την έφραξαν 

Κεραίες παντού έβαλαν ρούπι τόπο δεν άφησαν 

Και ξαφνικά και ξαφνικά ο Κορωναϊός ήρθε 

και ύστερα από αυτό έγινε ο άνθρωπος αρνί .

Τα πάντα εσταμάτησαν ο άνθρωπος εκλείστη μέσα 

ο φόβος φώλιασε μέσα του και δάχτυλο δεν κουνάει. 

Ο ιός είναι τώρα ο νέος πλανητάρχης 

κα σωτηρία φίλοι μου άραγε υπάρχει; 

Ο φόβος είν’ όπλο του, απλόχερα τον έδωσε 

Και μεσ’του ανθρώπου το μυαλό με άνεση  εκάρφωσε

Ο φόβος ο κυρίαρχος το σήμερον ημέρα 

Έκανε την δουλειά του πιο καλά και από την σφαίρα 

Όλη την ανθρωπότητα μέσα την εμάζεψε  

Σαν πρόβατα ή σαν γίδια μέσα όλους μας μάντρωσε…. 

Άρα λοιπόν φίλοι τζάμπα τα λεφτά

Που ασύστολα εξόδεψαν του κόσμου οι αφεντάδες 

Να φτυάξουνε πυρηνικά, πυραύλους και οβίδες 

Αφού εκαταντήσαμε σαν ένα κοπάδι γίδες ….. 

Καλό ξημέρωμα και καλό μήνα . 

…. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *