ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σάμερε ΕΜΕ γιορτάζουντε το όχι . Σάμερε ένι  αμέρα  δόξας για τα Πατρίδα τσαι του προγόνοι νάμου, του παππούδε νάμου .

Σαν σάμερε ο Γιάννη  ο Μεταξά επέτσε  Ο Χ Ι  τθαν Ιταλικά

πρόκληση . Σαν σάμερε όα α Ελλάδα από άκρα  σ’ άκρα απογήτθε με ένα Όχι τθο Μουσολίνι.  Σαν σάμερε όλοι οι Έλληνε εδούκαει τσαι εδηλούκαει παρόν τθο κάλεσμα τα Πατρίδα.

Με ένα δέφκιεριου ( μολών λαβέ ) Να μόλετε να νι άβετε, εστάτθαει αντάξιοι του προγόνοι σου . Οπά τα τςhουρούμια τσαι του κακοτοκίλε τα Πίνδου σαν του πρόγονοι σου του Μαραθωνομάχοι ετσιτάνει ηρωικά οι Πατριώτε νάμου : Παναγιώτη Δ. Παπαδιά

( του οποίου το όνομα άγκα ) οι δύου αϊθήνε Κώστα τσαι

Νικόα Σπ. Τουρλεντού ( βούτα )ο Γιάννη Του Λία του Κότσινου

Τσαι  έτενη πφι ο ‘με νιουρίζουντε τσι απονάτθε ο Νιχάλη του Βατζέλη του Αλευρά… Αιωνία νιούμου  α μνήμη .Ένει χρίε νάμου να νι μου μνημονέγκουμε κάθε κάθε χρόνε πάσα  ναμέρα….        

Να μη λησμονήνουμε το ότσι έμε ερικχουμένει  σα κράτος διότσι οι πρόγονοι νάμου, υπερασπίσταει με τουρ όντου, με πούε τσαι με Χέρε του τόποι τα Πατρίδα, τα έθιμα νάμου ,τα γρούσα νάμου .

Ενεί τσι έμε ποίντε ;   Να αλήουμε τσαι ενεί…..Όχι …….

————-Όχι ο ‘με παρατούντε τα γρούσα νάμου ————-

Καλέ ξημέρουμα τσαι χρόνου πάσιοι για ταν αμέρα .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σήμερα γιορτάζουμε το Όχι . Σήμερα είναι ημέρα δόξας  για την παρίδα και τους προγόνους μας . Σαν σήμερα ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το Όχι στην Ιταλική πρόκληση . Σαν σήμερα όλη η Ελλάδα  από άκρη σε άκρη απάντησε με ένα Όχι στον Μουσολίνι . Σαν σήμερα όλοι οι Έλληνες έδωσαν και εδήλωσαν παρόν στο κάλεσμα της Πατρίδας .

Με ένα δεύτερο Μολών Λαβέ  ( ελάτε να τα πάρετε ) στάθηκαν αντάξιοι των προγόνων τους . Έκει στις κοφτερές πέτρες και στις κακοτοπιές της Πίνδου σαν τους προγόνους τους  , τούς Μαραθωνομάχους έπεσαν ηρωικά οι Πατριώτες μας : Παναγιώτης  Δ.  Παπαδιά ( του οποίου πήρα το όνομα )  Κώστας και Νικόλαος Σπύρου

Τουρλεντού ( βούτα ) , ο Ιωάννης Ηλία Κόκκινου και εκείνος που αγνοήτε  ο Μιχάλης Ευάγγελου Αλευρά . Αιωνία σας η μνήμη . Είναι χρέος μας να σας μνημονεύουμε κάθε χρόνο , κάθε μέρα ……..

Να μην ξεχνάμε το ότι  βρισκόμαστε (υπάρχουμε ) σαν κράτος διότι οι πρόγονοι μας υπερασπίστηκαν με τα δόντια , με πόδια και με χέρια τα  Πάτρια εδάφη , τα έθιμα μας την γλώσσα μας . Εμεις τι κάνουμε ; Να πούμε και εμεις ένα Όχι … Όχι δεν παρατάμε την γλώσσα μας .

…….. Καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά για την ημέρα……

………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *