ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστσι+Σάμπα 27+28 του Σετθέμπρη 2019.Α Τσακωνοπαρέα . 

Ελένη τσαι Πάνο #6 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

— Επεράτσε τσαι έγκεινη το Καουτσαίρι Λενιώ το καουτσαίρι του

 2019 ο  πρόκεται να ξαναμόλει ποτές όπφουρ έσι αούα τσαι εκιού .. 

—Ναί  επεράτσε , κάθε βοά πφι ένι τελειούκχα α αμέρα , α εβδημά ,ο μήνα , α εποχά, ό χρόνε , ένα ψιλέ ψιουχοπάκουμα μ’ ένι κιάντα . 

—Έσι είχα δίτσηε έτρου ένι,αλλά τσαι τσίπτα ο ‘με πορούντε να ποίουμε . 

—Τσίπτα τσίπτα .. Έγκεινη το καουτσαίρι έκι πιο ήσυχο από το περσινέ , εκιού τσι έσι αού Πάνο ; 

— τσι πιο ήσυχο βρε Ελένη , ένα σωρέ κχάρε πάλι . 

— Από το περσινέ πιο ήσυχο , για θυνήτσου πέρσι πφι εδάκαει ζωντανοί γιούρε τουρ εκατό αντροίποι . 

— ουουου βρε Ελένη τσι με θυνήερε έδαρη . 

— Αφού από τα Τσακωνοπαρέα εζάκατε κχάμποσοι,  Ο ζάκατε όρπα το Μάτι ; 

— Ναι Ελένη εζάκαμε τέσσερι πέντε νία περιλυπία όα σκούρμο ..

ο κόσμο εχάτσε του περιουσίλε σου του τσέλε σου … 

— Βρε όρεγη εχάκαει του ζωέ σου του τσέλε έσι τςhίντου εκιού ..

Όμορφο ξημέρουμα τθα Τσακωνιά τσαι σε όλε το κόσμο .. 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

——————————————————- 

—Επέρασε και αυτό το καλοκαίρι Λενιώ, το καλοκαίρι  του 2019 δεν πρόκειται να ξανάρθει ποτέ όπως λες κι εσύ … 

—Ναι επέρασε, κάθε φορά που τελειώνει η ημέρα, η εβδομάδα, ο μήνας, η εποχή, ο χρόνος, ένα ψιλό ψυχοπλάκωμα με πιάνει . 

— Έχεις δίκηο έτσι είναι, αλλά και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε . 

— Τίποτα τίποτα… Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο ήσυχο από το περσινό εσυ τι λες Πάνο; 

—Τι πιο ήσυχο βρε Ελένη, ένα σωρό φωτιές πάλι ; 

—Από το περυσινό πιο ήσυχο, για θυμήσου πέρισυ που εκάηκαν  ζωντανοί γύρω στους εκατό ανθρώπους …. 

— Ουουου Βρε Ελένη τι μου θύμησες τώρα ; 

— Αφού από την Τσακωνοπαρέα επήγατε μερικοί, δεν πήγατε εκεί στο Μάτι ; 

—Ναι Ελένη επήγαμε τέσσερις πέντε μια περιλυπία , όλα καμμένα ..

ο κόσμος έχασε τις περιουσίες του τα σπίτια τους . 

—Βρε εδώ έχασαν τις ζωές τους , για τα σπίτια στεναχωριέσαι εσύ; 

..Όμορφο πρωϊνο στην Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο …

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *