ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
ΠΑΡΑΣΤΣΗ 9  του Μάτζη 2018 .. Τσακωνοπαρέα μη

Πφούρ είνει αούντε το χωριουδάτσι ντη ;
Πως λένε το χωριό σου ;

Έσει έχου αϊθή ;= έχεις αδελφό ;

Έσει έχου αϊθά ;= έχεις αδελφή ;

Κια έσει έγκου ;= που πάς;

Κια έσα ζατέ ; = Που είχες πάει ;

Κια θα ζάρε ταν ασικρία = πού θα πάς μεθαύριο ;

Κια εζάτσερε επφέρη ; = που πήγες εχθές ;.

Κα νιούμου αμέρα = καλής σας μέρα
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *