ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………… 

Παράστσι 28   του Δετσέμπρη 2018 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . ..

Αίσωπο #24 ……ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο ….

…….Ένα Άτςhωπο πφι Νιε τσιγκήε λιγκόνι ……….

 Νία βοά κάκοιε οράτσε ένα παπόρι να βουλιάζει  τσαι με το πφι νι οράτσε λογίστε ότσι , οι θεοί ίγκιαει πρεσιού άδιτσοι  :  

Εμπαλήκαει  Βουλή  να νι  βουλιάξωει  διότσι ,  ένα τάσου το παπόρι έκει έχου πρεσοί αμαρκίλε . Γιάκεινη τσαι νιε εβουλιάνει. Κοντού από ένα , α μπόρα άτζε πρεσοί . Επέτσε λοιπόν ότσι έγκεινη έκει άδικο από τα μερία  του Θεοί διότσι ενώ ένα έκει φταίου μοναχά  , νιε  πλερούκαει όλοι …… . Οπά πφι έκει στέκου τσαι έκει λογισκούμενε ένταει όα ένα λιγκόνι  νι ετσιγκήε . Έτενη με τα σειρά σι εθυμούτσε , πατήτζε τσαι σκωτούτσε όσα πλέτερα λιγκόνια μπορέτσε. Εφαγκήστε λοιπόν απουρτέσε σοι ο Ερμή τσαι αφού νι εντούτσε με τα αγκραΐτσhα σι επέτσε νι : . Ο ‘σει Θέου εκιού  οι θεοί να μπάνωει ετσιτάπα  αποφάσαι  για τουρ αντροίποι , αλλά εκιού έσει ποίου τσαι το δικαστή τσαι το φονία τθα λιγκόνια .  Ο μύθο να μου ένει αού : 

Μη χλευάζερε τσαι μη κακηγορίνερε το Θεό για το κακό πφι ντε ερέτσε  αλλά να ξοικάζερε του διτσοί ντι αμαρκίλε ……

Κακό ποτέ μη ποίνουμε , λιγκόνι μη πατήνουμε

Τα γρούσα να νιλήνουμε , μπίτι να μη νι αφήνουμε ..    

Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου βοήθα νάμου ο νεογεννατέ ΧΡΙΣΤΕ. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

—————————————————————————- 

Μία φορά κάποιος είδε ένα πλοίο να βουλιάζει και με το που το είδε εσκέφτηκε πως οι Θεοί ήταν πολύ άδικοι  : Αποφάσισαν να το βουλιάξουν διότι μέσα ήταν κάποιος που είχε πολλές αμαρτίες . Γι αυτό και το βούλιαξαν . Κοντά από έναν , η μπόρα πήρε πολλούς . 

Είπε λοιπόν ότι αυτό ήταν  πολύ άδικο  εκ μέρους των Θεών  διότι ενώ έφταιγε μόνο ένας την πληρώσανε όλοι . Έκει που κάθονταν και σκεφτόταν όλα αυτά τον ετσίμπησε ένα μυρμήγκι . Αυτός με την σειρά του θύμωσε , πάτησε και σκότωσε όσα περισσότερα μυρμήγκια μπόρεσε . . Φάνηκε λοιπόν μπροστά του  ο Ερμής και αφού τον χτύπησε με την μαγγούρα του του είπε : Δεν θέλεις εσυ οι Θεοί να βγάζουν ( πέρνουν ) τέτοιες αποφάσεις για τους ανθρώπους αλλά εσυ κάνεις και τον δικαστή και το φονιά στα μυρμήγκια . Ο μύθος μας λέει .Μην κατακρίνεις και μη κατηγορείς το Θεό γι το κακό που σε ευρήκε , αλλά να κοιτάζεις τις δικές σου αμαρτίες .

 

Κακό ποτές μη κάνεις ,   μυρμήγκι μην πατήσεις 

Την γλώσσα πάντα να μιλάς , ποτέ μη την αφήσεις… 

καλό ξημέρωμα σε όλους μας βοήθεια μας ο Χριστούλης .

………….ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *