ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Παράστση 17 του Αμάη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 50 : Διαστσευή του Πάνου Μαρνέρη . 

…….. Ο ΗΡΑΚΛΗ ΤΣΑΙ Α ΑΘΗΝΑ………

Νια βοά ο Ηρακλη οπά πφι έκι περού από ένα στενέ ποριάϊθι 

οράτσε  χάμου κάτσι πφι έκι ονοιάζουντα με μάλη , τσαι κάπφου νιε κάνε να νι πατεί τσαι να να νι ποί πάτθα  . Σα νιε πατήστε νι οράτσε  πφι ενάτθε πιο ατςhέ τσαι αρχινήε να νι πατήνει δενατά τσαι να ροπαλιάζει . 

Έκεινη το πράμα όσιου νι έκι ντίου τόσιου έκι ατςhαιρέντα  ως πφι 

εκλείτσε το στενέ ποριάϊθι . Ο Ηρακλή αναιμούτσε το ρόπαλα σι τσαι νιε κάνε ατςhά παραφάγκηση με το ότσι έκι ορού απουρτέσε σι . 

Τότθε εφαγκήστε α Αθηνά τσαι νιε πέτσε : 

Αιθή μι σταμάκισε διότσι έγκεινη πφι έσι ορού απουρτέσε ντι ένι το μάουμα τσαι ο καβουγά. Αμα τσαι ο ‘νι κειράξερε ένι απαραμούντα μιτσή αλλά όσιου νι έσι κειράζου τόσιου ένι ατςhαιρέντα . 

Διδαχή :  ένι φανερέ σε όλοι ότσι : οι φασαρίλε , τσαι τα μαούματα είνι ποίντα ατςhέ κακό ……..

Με υγεία να ξημερουθούμε τσαι να έχουμε όμορφο αμέρα … 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

————————————- 

Μια φορά που ο Ηρακλής περνούσε από  ένα στενό δρομάκι είδε κάτω κάτι που έμοιαζε με μήλο και κάπως του ήρθε να το πατήσει και να το κάνει λιώμα . Αφού το πάτησε το είδε που έγινε πιο μεγάλο  και άρχισε να το πατάει  πιο δυνατά και να το ροπαλιάζει . Εκείνο το πράγμα όσο το χτυπούσε γινόταν πιο μεγάλο ως που έκλεισε το στενό δρομάκι . Ο Ηρακλής πέταξε το ρόπαλο του και του παραξενοφάνηκε για το ότι  έβλεπε μπροστά του .Τότε φάνηκε μπροστά του η Θεά Αθηνά και του είπε . Αδελφέ μου σταμάτησε γιατί αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι ο τσακωμός και ο καβγάς . Άμα δεν το πειράξεις παραμένει μικρό αλλά όσο το πειράζεις τόσο μεγαλώνει . 

Διδαχή : είναι φανερό σε όλους ότι οι φασαρίες και οι τσακωμοί κάνουν μεγάλο κακό …. 

Με υγεία να ξημερωθούμε και να έχουμε μια όμορφη ημέρα .

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *