ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

Παράστσι τσαι Σάμπα 22-23του Αμάη 2020 :Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #150: του Πάνου Μαρνέρη 

 Βαριοποτσούνου = βαρυφορτώνω

Κακοπαρείντα νη κακοπαζhείντα = κακοέρχεται

Βαριοτσιτέντουντα = πέφτει βαρύ 

Βαριουγνωνία= βαρυγνώμισα 

Βαριουχειμωνία =βαρυχειμωνιά 

Βαριοτσούφαλε = (μεταφορικά) αργός , δεν πέρνει στροφές .

Ένα  αγροκικό νι ένι βαριοποτσούνου τσαι θα μ’αφει σε γκανία πορεία= ένα αγροτικό το βαρυφορτώνω και θα μ’αφήσει κάνα δρόμο.

Άμα τσαι μι κακηγορήνερε του διτσοί μι αντροίποι μ’ένι κακοπαρείντα 

Άμα και μου κατηγοράς τους δικούς μου ανθρώπους μου κακοέρχεται ( κακοφαίνεται )

Μ’ένι βαριοτσιτέντουντουντα έγκεινη .το πότσουμα  = Μου πέφτει βαρύ αυτό το φορτίο ..Με βαριοτσιτάε έκεινη πφι με πέτσερε = Μου έπεσε βαρύ αυτό που μου είπες .. 

Ξοίκα μι κα, μη  βαριουγνωνίσου, γιατσί θα ντ’ αλήου γκανία κατάρα τσαι θα κιάσει= κοίταξε με καλά μη βαρυγνωμίσω , γιατί θα σου πώ καμμιά κατάρα και θα πιάσει 

Μάζου γκάνα κάλη γιατσί από τσι οράκα τθα  μερομήνια θα έχουμε βαριουχειμωνία ( σάτση ).. = Μάζεψε κάνα ξύλο γιατί από τι είδα  στα μερομήνια θα έχουμε βαρύ χειμώνα  εφέτος … 

Μη κατςhούνερε τα τσιουφά ντι ο ‘νι αρίκχου χαμπάρι ένι βαριοτσούφαλε .. = Μην σπάζεις το κεφάλι σου δεν παίρνει είδηση έχει βαρύ κεφάλι …  

Με το καλε να ερέσει νάμου α συνταχινά= με το καλό να μας βρει το πρωινό . ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *