ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Παράστσι 4 του Γενάρη 2019 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Διάλογο #2 

Έτθα …

 Γιατσί να τθάου ; 

Όρπα κατσατά θα αραμάρε ; 

Ο πέκα ετσιτάπα κουβέντα . 

Ε τότθε λοιπόν έτθα . 

Βρε κακό πφι μ’ερέτσε γιατσί να τθάου ; 

Έτθα να έγκωμε …

Τσαι  κιά θα ζάμε ; 

Έτθα τσαι θα ντι αλήου . 

Να μι αλήερε μπρι τθάου 

Οοοο εκιού έσει κχράντα  όνε , έτθα βρε Χριστσιανά  . 

Όρσιε ετθάκα .  

Έα να ζάμε κάκια ένει Θέου να ντι δενάτσου κάτσι … 

Αφού έσει επιμένου τόσιου  πρεσιού  να μόλου γιατσί αλλίου θα μη μπάλερε το άϊ πφι εβαφκίσμα … 

Δόξα το θεό ! Αφού νιε καταβήτσερε πάλι κά …. 

Ετθα , έτθα να έγκωμε  ,  να μπάτσε αληκογκίσουμε 

Παρία  ένει  ο μαργουτά   , να’ράου ως κιά θα  σούσουμε . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  … όμορφο συνταχινά 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

—————————————————————————

Σήκω . 

Γιατί να σηκωθώ ; 

Έκει καθιστή θα μείνεις  ; 

Δεν είπα τέτοια κουβέντα . 

Ε τότε  λοιπόν σήκω 

Βρε κακό που με βρήκε γιατί να σηκωθώ 

Σήκω να πηγαίνουμε . 

Και που θα πάμε ; 

Σήκω και θα σου πώ .

Να μου πεις πριν σηκωθώ 

Οοοο εσύ σκάζεις  γάϊδαρο σήκω βρε χριστιανή   

Ορίστε σηκώθηκα . 

Έλα να πάμε κάπου , θέλω να σου δείξω  κάτι .

Αφού επιμένεις τόσο πολύ να έρθω γιατί αλλιώς θα μου βγάλεις το λάδι που βαφτίστικα … 

Δόξα τον Θεό αφού το κατάλαβες πάλι καλά 

Σήκω , σήκω να πηγαίνουμε , μήπως καθυστερήσουμε .

Έρχομαι η μαραμένη  , να δω ως που θα φτάσουμε .. 

καλό  ξημέρωμα…….. όμορφο  πρωινό .. 

…….. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *